Studiegids

nl en

Literature 3B: British Literature 1678-1798

Vak
2009-2010

Beschrijving

Literatuur 3B presenteert de student met een overzicht in de Britse literatuur vanaf de laatste decennia van de zeventiende eeuw tot aan het eind van de achttiende eeuw. De literatuur zal in verschillende contexten worden geplaatst, en besproken worden aan de hand van belangrijke concepten zoals decorum, enlightenment, reasonableness, the self, faith, the public sphere, sensibility, imagination en revolution. Omdat de roman tegenwoordig een dominant literair genre is wordt er extra aandacht besteed aan de opkomst van dit genre in de achttiende eeuw. Daarnaast is er aandacht voor de thematische en stilistische ontwikkeling in de literatuur van het Neoclassicisme via sensibility naar de Romantiek.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus zullen studenten beschikken over algemene kennis van de belangrijkste genres, thema’s en stilistische aspecten van de Britse literatuur uit de periode 1678-1798.

Rooster

Klik hier voor het rooster.

Onderwijsvorm

Twee uur werkcollege per week, onderverdeeld in een introductiecollege, een korte pauze en één uur discussie.

Toetsing

Een essay van 2000 woorden gepresenteerd volgens de MLA style sheet (25%) en een schriftelijk tentamen (75%).

Literatuur

  • John Bunyan, The Pilgrim’s Progress (Oxford World’s Classics).

  • Daniel Defoe, Robinson Crusoe (Penguin Classics).

  • Henry Fielding, Joseph Andrews (Penguin Classics). .

  • Stephen Greenblatt et al (eds.), The Norton Anthology of English Literature, 8th edition, Vol. I and II; or, Volume C en D (New York/London: Norton, 2005).

  • Samuel Richardson, Pamela (Penguin Classics).

  • Laurence Sterne, A Sentimental Journey (Penguin Classics).

  • Ann Radcliffe, A Sicilian Romance (Oxford World Classics).

Sterk aanbevolen handboeken

  • Joseph Gibaldi, MLA Handbook for Writers of Research Papers, 6th edition (MLA).

  • Martin Gray, A Dictionary of Literary Terms (Longman).

Aanmelden

Aanmelding via U-twist tot 15 juli. Na 15 juli alleen nog aanmelding via het secretariaat van de Opleiding.

Contact

Secretariaat Opleiding Engels, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C, tel. 071 527 2144; mail: english@hum.leidenuniv.nl.

Opmerkingen

De leesstof voor week 1 is: deel 1 van Bunyan’s The Pilgrim’s Progress (Oxford World’s Classics).