Studiegids

nl en

Literature 4A: American Literature, 1865-1917

Vak
2009-2010

Beschrijving

Na de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-65) beleefde de Verenigde Staten een periode van grote economische en industriële expansie. Miljoenen immigranten uit Europa en Azië kwamen naar de VS, gelokt door de Amerikaanse droom van gelijke kansen voor iedereen, ongeacht rang of stand. Vervuld van dezelfde droom trokken tegelijkertijd massa’s jonge mensen van het platteland naar steden als Chicago, dat in luttele decennia uitgroeide van gehucht tot metropool. De economische welvaart had echter haar schaduwzijde; het was geen gouden eeuw maar, in de woorden van Mark Twain, een “Gilded Age”: de politiek werd gekenmerkt door corruptie en schandalen en voor velen maakte de Amerikaanse droom plaats voor de harde realiteit van fabrieken en sloppenwijken. De slavernij was weliswaar afgeschaft, maar de invoering van Jim Crow laws beroofde de vrijgekomen zwarte bevolking in het zuiden van haar politieke en burgerrechten. Door de opkomst van de consumptiemaatschappij en massacultuur veranderden ook de literaire smaak en ambities. Vooral de regionale literatuur, nostalgische verhalen over het landelijke New England of de plantages in het “oude” Zuiden, genoot grote populariteit. Tegelijkertijd was er ook, in navolging van de literaire ontwikkelingen in Europa, behoefte aan realistische romans over het alledaagse leven in de tweede helft van de 19e eeuw. Waarom waren deze genres zo populair? Welke culturele functie hadden zij in een tijd van radicale verandering? In deze cursus zullen we een aantal klassieke Amerikaanse realistische en naturalistische romans lezen, maar ook werken van vrouwelijke, zwarte en immigrantenschrijvers die de waarden en conventies van de dominante literaire cultuur ter discussie stelden.

Leerdoelen

Deze cursus sluit direct aan bij Lit. 3a, die de periode tot de Burgeroorlog behandelt en geeft een overzicht van de Amerikaanse literatuur van 1865 tot WWI, met nadruk op opkomst realisme en naturalisme en overgang naar modernisme. De cursus biedt tevens inzicht in de wijze waarop de literatuur (vaak kritisch) reflecteert op (cultuur)historische ontwikkelingen en debatten in de tweede helft van de 19e eeuw (over slavernij, de Burgeroorlog, Reconstruction Era en rassenscheiding; gender en seksualiteit; en immigratie) die al summier behandeld zijn in de introductiecursus From Bradford to Obama.

Rooster

Vanaf 1 juni beschikbaar op het internet.

Onderwijsvorm

Twee uur werkcollege per week.

Toetsing

Een essay van 2000 woorden (50 %) en schriftelijk tentamen (50 %).

Blackboard

Alle studenten moeten zichzelf inschrijven voor de Blackboard site die beschikbaar zal zijn vanaf begin januari.

Literatuur

  • Norton Anthology of American Literature, 7th ed. vol. C.

  • Edith Wharton, The House of Mirth (Penguin)

  • Theodore Dreiser, Sister Carrie (Penguin).

  • Stephen Crane, The Red Badge of Courage (Penguin).

Aanmelden

Aanmelding via U-twist vanaf 1 november tot 15 december. Na 15 december alleen nog aanmelding via het secretariaat van de Opleiding.

Contact

Secretariaat Opleiding Engels, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C, tel. 071 527 2144; mail: english@hum.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Deze cursus is de tweede van drie overzichtscursussen over de Amerikaanse literatuur, die ook elk afzonderlijk gevolgd kunnen worden, en sluit aan bij Lit 3a alsmede bij de introductiecursus From Bradford to Obama.
Lit 4a is verplicht voor studenten die de minor Amerikanistiek volgen.