Studiegids

nl en

Linguistics 4: Phonology of English

Vak
2009-2010

Beschrijving

Deze cursus biedt een introductie aan op de fonologie van het Modern Engels. Onderwerpen die aan bod komen zijn allofonische variatie, fonologische regels en distinctieve kenmerken, syllabe en voetstructuur, klemtoon en ritme.

Onderwijsvorm

Eén uur hoorcollege en één uur werkcollege per week.

A la carte- en Contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester: 24 augustus 2009
Tweede semester: 18 januari 2010

Toegangseisen

Een voldoende voor Linguistics 1 of een vergelijkbare cursus.

Leerdoelen

Studenten maken kennis met de fonologische structuur van het Modern Engels. Zij leren dat de realisatie van Engelse klanken afhankelijk zijn van regels die geformuleerd kunnen worden met behulp van distinctieve kenmerken en noties als syllabe en voet.

Literatuur

  • Syllabus.

  • Giegerich, H. (1992). English phonology. Cambridge: Cambridge University Press.

Studenten moeten ook de beschikking hebben over:

  • Collins, B.S. & I.M. Mees (1999). The phonetics of English and Dutch. Leiden: Brill, 4th edn.

  • Collins, B.S. & I.M. Mees (1998). Working with the phonetics of English and Dutch. Leiden: Brill, 4th edn.

Toetsing

Twee quizzes gedurende het semester (20%) en een tentamen (80%). Als het tentamencijfer hoger is dan het gemiddelde quizcijfer, dan telt het tentamen voor 100% mee.

Rooster

Vanaf 1 juni beschikbaar op het internet.

Informatie

Secretariaat Opleiding Engels, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C, tel. 071 527 2144; mail: english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden

Aanmelding via U-twist tussen 1 november en 15 december. Na 15 december alleen nog aanmelding via het secretariaat van de Opleiding.

Blackboard

Deze cursus wordt niet door Blackboard ondersteund.