Studiegids

nl en

Philology 5: Old English Literature

Vak
2009-2010

Beschrijving

Deze cursus bouwt voort op Filologie 2. We lezen en bestuderen en vertalen een aantal literaire en non-literaire teksten in combinatie met achtergrondliteratuur. Al doende verkrijgen we een dieper inzicht in een breed spectrum van aspecten van de Angelsaksische cultuur die nog niet, of slechts terloops, aan de orde zijn geweest. Tot de onderwerpen die besproken worden horen vete en verzoening, held en/of heilige, feit of propaganda, de materiële cultuur (archeologie en paleografie), oraliteit en verschriftelijking.

Onderwijsvorm

Twee uur werkcollege per week.

A la carte- en Contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester: 24 augustus 2009
Tweede semester: 18 januari 2010

Toegangseisen

Basiskennis van de Oudengelse taal en cultuur.

Leerdoelen

De student verwerft een grondige kennis van de hoogtepunten van de Oudengelse literatuur (proza en poëzie) en van de relevante culturele geschiedenis van Angelsaksisch Engeland. Men wordt vertrouwd met de diverse genres en interpretatiemethoden. Men is ook in staat om Oudengels op een gevorderd niveau te vertalen. Na succesvolle voltooiing van de cursus is de student goed toegerust voor een cursus Oudengels op M.A.-niveau.

Literatuur

  • Malcolm Godden and Michael Lapidge, eds., The Cambridge Companion to Old English Literature (Cambridge: CUP, 1991).

  • Ian Campbell, ed., The Anglo-Saxons (Penguin Books, 1991).

  • Elaine Treharne, ed., Old and Middle English c. 890-c. 1400. An Anthology, 2nd edn (Oxford: Blackwell, 2004).

Toetsing

Schriftelijk tentamen: vertaling 30%, literatuur en cultuur 70%.

Rooster

Klik hier voor het rooster.

Informatie

Secretariaat Opleiding Engels, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C, tel. 071 527 2144; mail: english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden

Studenten kunnen zich via U-twist aanmelden tot 15 juli. Na 15 juli is aanmelding alleen nog mogelijk via het secretariaat van de Opleiding.

Blackboard

In deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.