Studiegids

nl en

Philology 5: Middle English Literature

Vak
2009-2010

Beschrijving

Een overzicht van de Middlengelse literatuur (12e t/m 14e eeuw); kroniek, godsdienstig onderricht, ridderroman, lyrische poëzie, fabel, fabliau, allegorie, toneel. Alle teksten worden in het origineel gelezen, maar voorzien van kantglossen. Na korte hoorcollege-achtige inleidingen op de prille volkstalige literatuur geplaatst in culturele en historische context, volgen er vertalingen en interpretaties van de te lezen teksten op het werkcollege.

Onderwijsvorm

Twee uur werkcollege per week.

A la carte- en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester: 24 augustus 2009
Tweede semester: 18 januari 2010

Toegangseisen

Een goede basiskennis van de Middelengelse taal en cultuur, zoals verworven in Filologie 1.

Leerdoelen

Vaardigheid verwerven in het vertalen van Middelengels in verschillende dialecten; interpretatie van representatieve teksten uit de diverse genres van middeleeuwse literatuur in hun cultureel-historische context; mondelinge discussie en geschreven analyse; ervaring met elementaire secundaire bronnen.

Literatuur

  • Elaine Treharne, ed., Old and Middle English c. 890-c. 1400. An Anthology, 2nd edn (Oxford: Blackwell, 2004).

  • The Riverside Chaucer, ed. Larry D. Benson, Oxford University Press paperback, 1988.

  • The Norton Anthology of English Literature, 8th edition, 2006. volume I of Volume A.

  • N.H.G.E. Veldhoen & H. Aertsen, eds., Companion to Early Middle English Literature, Second, enlarged edition, Amsterdam: V.U. University Press, 1995.

Toetsing

Twee essays tijdens de cursus waaruit ook bekendheid met de achtergrond moet blijken, en een schriftelijk tentamen dat uit een “ongeziene” vertaling bestaat; elk van deze onderdelen telt mee voor een derde van het eindcijfer.

Rooster

Klik hier voor het rooster.

Informatie

Secretariaat Opleiding Engels, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C, tel. 071 527 2144; mail: english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden

Studenten kunnen zich via U-twist aanmelden tot 15 juli. Na 15 juli is aanmelding alleen nog mogelijk via het secretariaat van de Opleiding.

Blackboard

In deze cursus wordt geen gebruik gemaakt van Blackboard.