Studiegids

nl en

Literature 5A: American Literature 1917 to 9/11

Vak
2009-2010

Beschrijving

Deze cursus geeft een overzicht van de 20e-eeuwse Amerikaanse literatuur tot heden. Hoewel de VS pas in 1917 deelnam aan de oorlog, was de Eerste Wereldoorlog een keerpunt in de Amerikaanse cultuur. De “Great War” maakte een eind aan de gevestigde orde en veroorzaakte een gevoel van zowel vervreemding als bevrijding. Als reactie op de wijdverspreide culturele ontheemding kenmerkt het literaire werk van jonge Amerikaanse schrijvers als Anderson, Cather, Stein, Hemingway, Fitzgerald en Faulkner zich enerzijds door een verlangen naar de waarden en tradities van een “verloren” westerse beschaving. Anderzijds greep deze generatie Amerikaanse schrijvers de gelegenheid aan om te breken met sociale en literaire conventies en te zoeken naar vernieuwende literaire vormen en technieken, “to make it new.” De wisselwerking tussen traditie en vernieuwing en het doorbreken van nationale èn esthetische grenzen waren typerend voor het modernisme, waardoor Amerikaanse schrijvers geïnspireerd werden en waaraan zij zelf een grote bijdrage leverden. De opkomst van een counter-culture, het postmodernisme en het multiculturalisme na de Tweede Wereldoorlog vormden een belangrijke kritische reactie tegen het modernisme, maar bouwden niettemin voort op de modernistische thematiek en experimentele literaire technieken. Naoorlogse minority writers leggen bijvoorbeeld getuigenis af van hun “vergeten” geschiedenis en culturele erfenis en vormen aldus een kritische stroming binnen de postmoderne literatuur, maar zijn qua thematiek en verteltechniek sterk beïnvloed door modernistische schrijvers als Faulkner en Hemingway. Ook de film als culturele tekst, de recente post-9/11 literatuur en de postmoderne graphic novel komen aan de orde.
NB: Deze cursus is de laatste van drie overzichtscursussen over de Amerikaanse literatuur, maar kan ook afzonderlijk gevolgd worden.

Onderwijsvorm

Twee uur hoor- en werkcollege per week.

A la carte- en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester: 24 augustus 2009
Tweede semester: 18 januari 2010

Leerdoelen

Deze cursus biedt een overzicht van de belangrijkste literaire stromingen in de 20e-eeuwse Amerikaanse literatuur tot heden, van modernisme tot postmodernisme, in de context van ontwikkelingen in de Amerikaanse maatschappij en de wereld in het algemeen en culturele debatten in de VS. Behalve het verder ontwikkelen van hun tekstanalytische vaardigheden, krijgen studenten ook een introductie in het analyseren van andere media zoals de film en nieuwe genres als de graphic novel.

Literatuur

  • Norton Anthology of American Literature, 7th edition, vol. D and E.

  • Ernest Hemingway, The Sun Also Rises (Scribner).

  • F. Scott Fitzgerald, The Great Gatsby (Penguin).

  • Ralph Ellison, Invisible Man (Penguin).

  • Paul Auster, The New York Trilogy (Penguin).

  • Sandra Cisneros, The House On Mango Street (Vintage).

  • Toni Morrison, Beloved (Vintage).

  • Art Spiegelman, Maus: A Survivor’s Tale vol. 1 (Pantheon).

  • Jonathan Safran Foer, Extremely Loud and Incredibly Close (Penguin).

Toetsing

Een essay van 3500 woorden (50%) en een schriftelijk tentamen (50%).

Rooster

Klik hier voor het rooster.

Informatie

Secretariaat Opleiding Engels, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C, tel. 071 527 2144; mail: english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden

Studenten kunnen zich via U-twist aanmelden tot 15 juli. Na 15 juli is aanmelding alleen nog mogelijk via het secretariaat van de Opleiding.

Blackboard

Alle studenten moeten zichzelf inschrijven voor de Blackboard site die beschikbaar zal zijn vanaf half augustus.