Studiegids

nl en

Literature 5C: An Introduction to Literary and Cultural Theories

Vak
2009-2010

Beschrijving

In deze cursus maken studenten (Engelse Taal en Cultuur) kennis met belangrijke theorieën over de productie, receptie, en maatschappelijke invloed van literatuur. Belangrijke thema’s zijn: vorm, structuur, taal, de lezer, geschiedenis, en de auteur, maar ook bredere concepten zoals gender, kolonialisme en populaire cultuur. Voor deze cursus is geen voorkennis nodig. Studenten zullen kritische artikelen lezen vanaf de achttiende eeuw tot heden, en de theorieën over literatuur en cultuur die hierin besproken worden toepassen in een kritische benadering van zowel klassieke als populaire Engelstalige literatuur.

Onderwijsvorm

Twee uur werkcollege per week.

A la carte- en Contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester: 24 augustus 2009
Tweede semester: 18 januari 2010

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus heeft de student een algemeen overzicht van de geschiedenis van literaire theorie en kritiek en de relaties en tegenstrijdigheden tussen de verscheidene theorieën. De student toont aan deze kennis actief te kunnen toepassen in de studie van literatuur door een essay te schrijven waarvoor onderzoek gedaan moet worden in de universiteitsbibliotheek, en door kennis van de technische terminologie, en inzicht in de relevantie van de bestudeerde theorieën voor de studie van literatuur te tonen tijdens een schriftelijk tentamen.

Literatuur

  • Een aantal elektronische teksten op de blackboard site.

  • Julie Rivkin and Michael Ryan (eds.), Literary Theory: An Anthology (Oxford: Blackwell, 2004), 2nd edition. Paperback.

  • Daniel Defoe, Captain Singleton (Oxford World’s Classics).

  • H.G. Wells, The First Men in the Moon (Penguin Classics).

  • Robert Heinlein, The Moon is a Harsh Mistress. SF Masterworks. (Gollancz).

Toetsing

Een onderzoeksessay van 3000 woorden gepresenteerd volgens de MLA style sheet (50%) en een schriftelijk tentamen (50%).

Rooster

Klik hier voor het rooster.

Informatie

Secretariaat Opleiding Engels, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C, tel. 071 527 2144; mail: english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden

Studenten kunnen zich via U-twist aanmelden tot 15 juli. Na 15 juli is aanmelding alleen nog mogelijk via het secretariaat van de Opleiding.

Blackboard

Een blackboard site voor deze cursus zal een week voor het begin van het onderwijssemester beschikbaar zijn.

Opmerkingen

De leesstof voor week 1 is te vinden op de Blackboard site