Studiegids

nl en

Linguistics 5: Introduction to English Generative Syntax

Vak
2009-2010

Beschrijving

In deze cursus bestuderen we de structuur van het Modern Engels vanuit het perspectief van de generatieve taalkunde. We zullen een aantal syntactische constructies in detail bekijken, met als uiteindelijk doel hun eigenschappen te verklaren. Om dit doel te bereiken worden verschillende belangrijke beschrijvende methoden en theoretische concepten van de generatieve taalkunde geintroduceerd.

Onderwijsvorm

Eén uur hoorcollege en één uur werkcollege per week.

A la carte- en Contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester: 24 augustus 2009
Tweede semester: 18 januari 2010

Toegangseisen

Taalkunde 2 of een vergelijkbare cursus moet zijn behaald.

Leerdoelen

  • Studenten kennen enkele belangrijke theoretische concepten en beschrijvende methoden van generatieve taalkunde.

  • Studenten kunnen deze toepassen bij het analyseren van syntactische constructies in het Modern Engels.

Literatuur

  • Andrew Radford (1997). Syntax: A Minimalist Introduction. Cambridge: CUP. (nieuwste editie).

Toetsing

Schrijfopdracht tijdens de cursus (30%), afsluitend schriftelijk tentamen (70%).

Rooster

Klik hier voor het rooster.

Informatie

Secretariaat Opleiding Engels, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C, tel. 071 527 2144; mail: english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden

Studenten kunnen zich via U-twist aanmelden tot 15 juli. Na 15 juli is aanmelding alleen nog mogelijk via het secretariaat van de Opleiding.

Blackboard

Er zal een Blackboard site voor deze cursus beschikbaar zijn.