Studiegids

nl en

Linguistics 6: The Semantics of English

Vak
2009-2010

Beschrijving

Deze cursus behandelt de basisbeginselen van (vooral) de lexicale semantiek van het Engels. Onderwerpen die aan bod komen zijn ondermeer semantische gevolgen, polysemie, synonymie, presuppositie, modaliteit, en de relatie tussen semantiek en andere domeinen, zoals de psychologie en de filosofie.

Onderwijsvorm

Twee uur werkcollege per week.

A la carte- en Contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester: 24 augustus 2009
Tweede semester: 18 januari 2010

Toegangseisen

Voldoende voor TK 2 (syntaxis).

Leerdoelen

De student maakt kennis met algemene semantische noties en past deze toe op het Engels.

Literatuur

Wordt nader bekendgemaakt.

Toetsing

Opdracht tijdens de cursus (30%) en tentamen (70%).

Rooster

Vanaf 1 juni beschikbaar op het internet.

Informatie

Secretariaat Opleiding Engels, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C, tel. 071 527 2144; mail: english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden

Studenten kunnen zich via U-twist aanmelden tot 15 juli. Na 15 juli is aanmelding alleen nog mogelijk via het secretariaat van de Opleiding.

Blackboard

Er is geen Blackboard site beschikbaar.