Studiegids

nl en

Language Acquisition 6: From Script to Print: Academic Writing in Theory and Practice

Vak
2009-2010

Beschrijving

De cursus Script to Print is een vervolgcursus op de eerstejaarscursus From Scratch to Script. De nadruk ligt zowel op de praktische kanten van academic writing (o.m. technieken die helpen met meer gemak en zelfvertrouwen te schrijven; bestudering van de taalkundige kenmerken van academische teksten; oefening in het schrijven van academische teksten) als op kennisname van issues in de recente literatuur over schrijven in een tweede taal (o.m. academic writing vanuit een aantal theoretische perspectieven).

Onderwijsvorm

Twee uur werkcollege per week.

A la carte- en Contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester: 24 augustus 2009
Tweede semester: 18 januari 2010

Leerdoelen

  • oefening in het schrijven van academische teksten;

  • oefening in het redigeren van academische teksten;

  • kennis van een aantal theorieën over academisch schrijven, retoriek, genre-analyse en het vermogen deze toe te passen;

Literatuur

  • Syllabus op Blackboard

  • Christine Pearson Casanave, Controversies in second language writing: Dilemmas and decisions in research and instruction, The University of Michigan Press, 2004.

  • Ken Hyland, English for Academic Purposes, Routledge, 2006.

  • Michael Swan. Practical English Usage. Oxford: Oxford University Press: meest recente druk.

Toetsing

  • schriftelijk tentamen (33%)

  • werkstuk (33%)

  • mondelinge presentaties (33%)

Rooster

Vanaf 1 juni beschikbaar op het internet.

Informatie

Secretariaat Opleiding Engels, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C, tel. 071 527 2144; mail: english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden

Studenten kunnen zich via U-twist aanmelden tot 15 juli. Na 15 juli is aanmelding alleen nog mogelijk via het secretariaat van de Opleiding.

Blackboard

In deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal en discussiefora.