Studiegids

nl en

Vergelijkende godsdienstwetenschap

Vak
2009-2010

Het doel van de vergelijkende godsdienstwetenschap is niet alleen het adequaat beschrijven van religieuze ideeën, handelingen en instituties, maar ook te onderzoeken welke geloofsvoorstellingen ondersteund worden door welke opvattingen, gebruiken en sociale instrumenten, en na te gaan onder welke omstandigheden dat gebeurt. Het gaat daarbij om ontwikkelingsperspectieven en veranderingsprocessen. Blok 1: de vergelijkende methode. In dit deel van het college wordt een methodische hoofdvraag aan de orde gesteld: hoe en met welk doel te vergelijken? De omvangrijke cultuurgebieden van Indonesië en Marokko lenen zich voor een leerzame vergelijking omdat ze zowel overeenkomsten als verschillen vertonen. Dat maakt dat beide een soort toelichting op een ieders karakter vormen. Blok 2: Trance en Bezetenheid. Allerlei vormen van extase en bezetenheid zijn onderzocht, maar zelden aan een kritisch vergelijkend onderzoek onderworpen. In dit deel van het college wordt nagegaan hoe deze ervaringen in hun sociale context geplaatst kunnen worden en wat daarvan de winst is. Ook hier gaat het dus opnieuw over de methodiek van het vergelijken en de theoretische implicaties daarvan.

Toelating

Het vak “Inleiding in de godsdienstwetenschap” moet zijn afgerond.