Studiegids

nl en

Minor

Inschrijving

U kunt zich vanaf 29 juni 2009 10.00 uur tot 21 augustus 2009 inschrijven voor deze minor via U-Twist. U vindt deze minor in U-Twist onder ‘aanmelden cursussen’ en administratiecode LET.

Omschrijving

Bij deze minor bestudeer je religie als een uiting van menselijke cultuur in heden en verleden. Wat is religie en waarom geloven mensen? En hoe stuurt dat hun handelen? Onderdeel van deze minor is dat je je nader verdiept in twee religieuze tradities, met daarbij speciale aandacht voor het functioneren en voor de belangrijkste uitingsvormen daarvan.

Maximum aantal deelnemers: 15

Vak EC Semester 1 Semester 2
Inl. sociaalwetenschappelijke benaderingen van godsdienst en geloof 5
Inleiding godsdienstwetenschap 5
Kennis & interpretatie 5
Vergelijkende godsdienstwetenschap 5

Kies een religieuze traditie:

Boeddhisme/Introduction to Buddhism 5
Inleiding antieke godsdiensten 5
Inleiding islamologie 5

Kies een religieuze traditie:

Geschiedenis van het christendom 5
Hindoeïsme – inleiding 5
Jodendom – inleiding 5
Nieuwe religieuze bewegingen en new age 5

Keuzepakket

Sommige opleidingen hebben slechts een keuzeruimte van 15 studiepunten, het is dan mogelijk om een keuzepakket te volgen dat bestaat uit een aantal minorvakken. Er zit een opbouw van niveau in een minor dus je kunt niet zomaar vakken kiezen. Elke minor biedt daarom ook een pakket van 15 studiepunten aan. Dit is echter geen complete minor, wat kan betekenen dat je toestemming moet vragen aan je examencommissie. In de onderwijs- en examenregeling van je eigen opleiding kun je nalezen wat er is toegestaan bij de invulling van je keuzeruimte en in welke gevallen je toestemming moet vragen aan de examencommissie. Meer informatie over dit keuzepakket .

Het staat je natuurlijk vrij om meer studiepunten te halen dan de verplichte 180 studiepunten die voor een bacheloropleiding staan, dat wil zeggen dat je wel een 30 studiepunten tellende minor kunt volgen als je bereid bent 15 studiepunten meer te halen dan je nodig hebt.