Studiegids

nl en

Godsdienstpsychologie

Vak
2009-2010

Het college Godsdienstpsychologie biedt een verdieping van de godsdienstpsychologische thema’s die zijn behandeld in Inleiding tot sociaal-wetenschappelijke benaderingen van godsdienst en geloof (propedeuse). We zullen ons verdiepen in gedragingen, gedachten en gevoelens van mensen die zichzelf religieus of spiritueel noemen en in de rol die religie en spiritualiteit speelt/kan spelen in het leven van mensen. We richten ons zowel op algemene patronen als op individuele verschillen of verschillen tussen groepen mensen.
Onder andere worden in deze cursus de volgende onderwerpen behandeld.

  1. Religieuze ontwikkeling (o.a. morele ontwikkeling, zelfcontrole, spirituele ontwikkeling, (religieuze) identiteit, transcendentie en zelftranscendentie, worstelen met het geloof, bekering)
    1. Religie, betekenis en zingeving (o.a. in relatie tot geestelijke gezondheid)
    2. Emoties en geloven (o.a. religieuze emoties en emotieregulering)
    3. Empathie, verplaatsingsvermogen, (on)begrensd zijn

Doelstelling

De student verwerft inzicht in centrale godsdienstpsychologische thema-s en benaderingen. De student is op de hoogte van, en kan recent onderzoek plaatsen in, godsdienstpsychologische onderzoeksstromingen. De student leert een begrippenkader aan en ontwikkelt een wetenschappelijke houding waarmee hij of zij godsdienstpsychologische visies en inzichten kan toepassen, bijvoorbeeld bij de analyse van casusmateriaal.

Onderwijsvorm

Gecombineerd werk- en hoorcollege. De door studenten voorbereide literatuur, wordt nader besproken, waar mogelijk a.h.v. casusmateriaal.

Toetsing

De cursus wordt getoetst door middel van een schriftelijk tentamen.

Literatuur

Reader (vanaf 1 september 2009 verkrijgbaar bij het Bureau studentenzaken, op de begane grond van het instituut).

Toelating

Voor dit college moet het propedeuse-tentamen Inleiding tot sociaal-wetenschappelijke benaderingen van godsdienst en geloof of Inleiding godsdienstpsychologie behaald zijn.

Opmerkingen

Op de eerste bijeenkomst wordt een opzet van de colleges en een overzicht van de stof ter voorbereiding van elk college uitgereikt.