Studiegids

nl en

Rituelen en symbolen van het christendom

Vak
2009-2010

In dit college worden de rituelen en symbolen die in het christendom een belangrijke rol spelen besproken tegen de achtergrond van de historische ontwikkelingen van de liturgie en de feestkalender. Naast de klassieke ‘westerse’en ‘oosterse’ tradities zullen ook nieuwe christelijke vormen in het ‘zuiden’ aan de orde komen.

Doelstelling

Kennis van de voornaamste symbolen en rituelen van het christendom in historische en hedendaagse context, kennis van de verschillende liturgische families, kennis van de belangrijkste bronnen en methodes en enige oefening in het uitvoeren van eigen onderzoek op dit terrein.

Onderwijsvorm

Werkcollege, incl. drie bezoeken aan christelijke bijeenkomsten, in de vorm van dubbelcolleges. Elk dubbelcollege bestaat uit drie onderdelen:

  • Algemene inleiding;

  • Een discussie over de opgegeven literatuur;

  • Presentaties van studenten.

Het college wordt ondersteund in Blackboard.

Toetsing

Actieve bijdrage op college, presentaties en afrondend werkstuk.

Literatuur

Wordt nader opgegeven. Zie de Blackboard-module, beschikbaar ca. twee weken voor het begin van het college.

Toelating

Het college Geschiedenis van het christendom moet zijn afgerond.

Opmerkingen

  • Dit college kan (als het niet tot het vaste pakket behoort) onderdeel uitmaken van een bachelorkeuzevak wereldchristendom (zie verder onder bachelorkeuzevakken).

  • Let op: dit college wordt alleen in het blok 4 (tweede helft van het tweede semester) gegeven en vindt plaats op vrijdag van 13:00 tot 17:00 uur.

Let op locatie colleges:
9 april – 13.00-17.00 – Lipsius 235C

16 april – 13.00-15.00 – Huizinga 025
16 april – 13.00-15.00- Huizinga 002

23 april – 13.00-15.00

7 mei – 13.00-17.00 – Lipsius 235C
21 mei – 13.00-17.00 – Lipsius 235C