Studiegids

nl en

Rituelen en symbolen van het hindoeïsme

Vak
2009-2010

In deze collegereeks worden de rituelen en symbolen die in het hindoeïsme een belangrijke rol spelen besproken. Tegen de achtergrond van de historische ontwikkelingen van de geschriften zullen de belangrijkste rituelen en symbolen worden besproken. Naast de klassieke tradities en vormen zullen ook nieuwe vormen en het gebruik van hindoe rituelen en symbolen in religieuze context aan de orde komen.
Studenten verkrijgen kennis van de voornaamste symbolen en rituelen van het Hindoeïsme in historische en hedendaagse context. Zij verwerven inzicht in de betekenis van de samskara’s in het leven van de Hindoe.

Na afloop hebben studenten kennis van de belangrijkste bronnen, en door oefening hebben de studenten geleerd Hindoe ritueel en symboliek, zowel in religieuze als in niet-traditioneel religieuze context, te herkennen.

Toelating:
Inleiding Hindoeïsme moet zijn gevolgd

Dit college wordt in het collegejaar 2010-2011 aangeboden