Studiegids

nl en

Religie en geweld

Vak
2009-2010

In dit college zullen, voornamelijk aan de hand van het boek van M. Juergensmeyer, cases en thema’s worden behandeld die kennis en inzicht moeten geven in de wijze waarop binnen verschillende religieuze systemen (christendom, islam, jodendom, hindoeïsme, boeddhisme) het gebruik van geweld wordt gelegitimeerd. Naast de cases zal getracht worden inzicht te krijgen in de patronen die binnen de verschillende geweldsculturen gevonden kunnen worden en die mogelijk een verklaring kunnen geven hoe en waarom religie en geweld met elkaar verbonden zijn.

Doelstelling

Het verwerven van kennis en inzicht in de resultaten van empirisch wetenschappelijk onderzoek naar religieus geweld in verschillende godsdiensten, met name gedurende de periode na de Tweede Wereldoorlog. Het verwerven van vaardigheden in het zelfstandig zoeken van literatuur, in het presenteren van bevindingen aan de hand van probleemgerichte vragen en in het vastleggen van het eindresultaat daarvan in een wetenschappelijk verantwoord artikel (werkstuk).

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege met referaten en eindwerkstuk.

Toetsing

Referaat (30%), eindwerkstuk (60%) en participatie tijdens de werkcolleges (10%).

Let op: het werkstuk dient aan het eind van het semester waarin het college gegeven wordt te zijn ingeleverd. Het missen van deze deadline betekent dat een beoordeling dan alleen plaats kan vinden na voltooiing van een aanvullende opdracht.

Literatuur

Verplichte literatuur: de boeken van Juergensmeyer en Asad dienen door alle studenten aangeschaft te worden.

N.B.: voor ieder referaat/werkstuk dient daarnaast nog aanvullende, meer specifiek op het onderwerp van keuze toegespitste literatuur bestudeerd te worden.

Aanvullende literatuur:

  • Blok, “Zinloos en zinvol geweld”, in: H. Driessen & H. de Jonge (red.), In de ban van betekenis. Proeven van symbolische antropologie (Nijmegen 1994), 27-45

  • S. Bruce, “Religion and Violence: What can Sociology offer?”, Numen 52 (2005), 5-28

  • J.R. Hall, “Religion and Violence: Social Processes in Comparative Perspective”, in: M. Dillon (ed.), Handbook for the Sociology of Religion,(Cambridge 2003) 359-384

Toelating

Het collegemaakt onderdeel uit van de specialisatie Nieuw religieuze Bewegingen en New Age van de opleiding Wereldgodsdiensten.

Dit college staat ook open voor studenten vanuit andere studierichtingen en toehoorders. Het onderdeel ‘Inleiding tot de godsdienstwetenschap’ van de propedeuse Wereldgodsdiensten dient te zijn afgerond.

Opmerkingen

Voor dit keuzevak geldt dat men zich één maand voor aanvang van de colleges schriftelijk dient op te geven bij de docent (n.dessing@hum.leidenuniv.nl). Bij een aangemeld aantal deelnemers van minder dan vier gaat het college niet door.