Studiegids

nl en

Geschiedenis van het Gereformeerd Protestantisme: Theologie van de Heidelbergse Catechismus

Vak
2009-2010

Het meest bekende belijdenisgeschrift in protestantse kerken in Nederland – maar ook ver daarbuiten – is zonder twijfel nog altijd de Heidelbergse Catechismus (1563). Met zijn indeling in 52 ‘zondagen’ bleek dit boekje zeer geschikt voor catechese en andere vormen van geloofsoverdracht. Deze collegereeks is gewijd aan de historische achtergronden en de theologie van dit populaire geschrift. We letten op de context waarin de catechismus tot stand kwam, op zijn receptie in Nederland, zijn structuur, maar vooral op de onderliggende theologie. Via close reading wordt speciaal ingezoomd op de inhoud van enkele van de meest bekende zondagen: 1 (‘de enige troost’), 2/3 (antropologie), 7 (geloofsbegrip) en 9/10 (schepping en voorzienigheid).

Doelstelling

De student verwerft kennis van de achtergronden van de Heidelbergse Catechismus alsmede een beginnend inzicht in zijn theologische eigenheid.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges met gelegenheid tot gesprek.
Studielastverdeling (5 ec = 140 sbu):

  • Colleges: 6 × 2 uur = 12 sbu;

  • Collegevoorbereiding: 12 × 2 uur = 24 uur;

  • Tentamenvoorbereiding: 104 sbu;

Toetsing

Schriftelijk tentamen.

Literatuur

  • Lyle D. Bierma e.a., An Introduction to the Heidelberg Catechism. Sources, History, and Theology, Grand Rapids 2005.

  • W. Verboom, De theologie van de Heidelbergse Catechismus, Zoetermeer 1996.

  • H. Selderhuis (red.), Handboek Nederlandse Kerkgeschiedenis, Kampen 2006.

Toelating

Geen eisen.

Opmerkingen

Dit college kan ook worden bijgewoond door studenten aan andere faculteiten en andere belangstellenden, en zal gegeven worden op zes dinsdagavonden in het voorjaar.