Studiegids

nl en

Keuzeruimte (instituut Godsdienstwetenschappen)

Vak
2009-2010

In het derde jaar van de bacheloropleiding zit een keuzeruimte van 15 ec per semester. De ruimte kan worden ingevuld met vakken van binnen of buiten het instituut Godsdienstwetenschappen. Er zijn verschillende mogelijkheden om deze ruimte in te vullen:

  • In overleg met een begeleidend docent aan het instituut Godsdienstwetenschappen een keuzepakket samenstellen. Dit keuzepakket kan gekozen worden in samenhang met de bachelorscriptie;

  • Zelf een vakkenpakket samenstellen;

  • Kiezen voor een academische stage (neem contact op met de studiecoördinator);

  • Kiezen voor een universitaire minor van 30 ec, een vast programma over een bepaald onderwerp waarvan de vakken gelijkmatig over twee semesters zijn verdeeld. Let op: voor deze minoren geldt dat aanmelding plaatsvindt via U-twist

In alle gevallen is goedkeuring van de examencommissie van Godsdienstwetenschappen nodig. Bij keuze voor een vast keuzepakket (universitaire minor) wordt de toestemming in alle gevallen gegeven, maar ook dan is melding bij de examencommissie noodzakelijk.