Studiegids

nl en

Hedendaags hindoeïsme

Vak
2009-2010

Tegen de achtergrond van de historische ontwikkelingen zullen de verschillende vormen en verschijningen van het hedendaags hindoeïsme worden besproken. In het eerste deel van de collegereeks staan verschillende stromingen van het hindoeïsme in het hedendaage India centraal. In het tweede deel wordt ook aandacht besteed aan de verspreiding van het hindoeïsme over de wereld met o.a. aandacht voor Nederland en het Caraïbisch gebied, de Verenigde Staten en Engeland.
Naast de traditionele vormen van hindoeïsme in en buiten India, wordt ook ingegaan op de invloed van het hindoeïsme op moderne vormen van spiritualiteit.
Studenten hebben na afronding kennis van de dynamiek van het hindoeïsme als religie in zowel India als daarbuiten en onder verschillende invloeden in de hedendaagse context. Studenten krijgen inzicht in de betekenis van religie in het leven van de hindoe in zowel traditionele als moderne context en kunnen zelfstandig reflecteren op fundamentele thema’s van het hedendaags hindoeïsme. Zij hebben geleerd om bronnen en secundaire literatuur kritisch te analyseren.

Doelstelling

Het verkrijgen van kennis van de dynamiek van het hindoeïsme als religie in verschillende tijdsperken en onder verschillende invloeden in de hedendaagse context. Inzicht verkrijgen in de betekenis van religie in het leven van de hindoe in zowel traditionele als moderne context.

Onderwijsvorm

Hoor- werkcollege, incl. een bezoek aan een hindoe-bijeenkomst.

Toetsing

Actieve bijdrage op college, referaat en een eindpaper.

Literatuur

  • Gavin Flood, An Introduction to Hinduism. Cambridge 2008.

  • C.J. Fuller, 1992 [2004], The Camphor Flame. Popular Hinduism and Society in India. Princeton and Oxford: Princeton University Press.

  • David Smith, 2003, Hinduism and Modernity. Oxford: Blackwell Publishing.

Aanbevolen literatuur:

  • Rajendra Prasad, 2004, Tears in Paradise. Auckland: Glade Publishers.

  • Freek L. Bakker, 1999, Hindoes in een Creoolse Wereld. Zoetermeer: Meinema.

Toelating

Het college Inleiding hindoeïsme moet zijn gevolgd en afgerond

Overzicht colleges

1- Algemene introductie, Hindoeïsme in Zuid Azië en de rest van de wereld [Flood 250-273; Smith 3-20, 21-32, 33- 46]
2- Hindoeïsme – clusterbenaming voor Viśņuisme, Śivaisme en Śáktisme tesamen: drie aparte religies met hun verschillende tradities en vertakkingen. Vişņuisme en haar vertakkingen: Álvárs, Śri Vaişņavas, Gaudiyá of Bengali Vaişņavas, Viţobhá, Ráma, Krişņa, Santa Tradities [Flood 128-147]
3- Śaiva and Tantric traditions: Puráņic, Páśupat, Śaiva siddhánta, Kapáliká, Kaul, Trika, Krama, Kashmir, Southern Śaiva siddhanta, Lingáyats, etc. [Flood 148-173]
4- Śáktisme en haar (Tantra) vertakkingen. Śakti is vaak aanbeden als Deví, Kálí, Durgá, Camuņda, Rakteśvarí, enz. in Tantra scholen als Śrikula, (Śrividyá), Kálikula, Kubjiká [Flood 174-197]
5- Hindoeïsme en de moderne wereld. Ram Mohan Roy, Brahmo Samáj, Dayanand & Árya Samáj, Ramakrishna & Vivekananda, Gandhi, Ambedkar, Nehru. [Flood 250-73; Smith 103-165]
6- Globale Hindoeïsme: Hindu Diaspora in de middeleeuwen richting O en ZO Azië, Nepal, Sri Lanka, etc. [literatuur volgt! ]
7- Hindu Diaspora in de 19de-20ste eeuw naar (1) naar Z Afr., Mauritius en Fiji, Guyana, Jamaica, Trinidad en Suriname (contractarbeiders/PIO); (2) vrije migranten (NRI) naar Europa en Amerika [literatuur volgt! ]
8- Secundaire diaspora: van de (ex) kolonies (Suriname en het Caribische gebied) naar de moederlanden – Engeland, Nederland en Amerika [Bakker 1999]
9- Hindoeïsme en Politiek: nationaal en internationaal. [ Smith 181-199; Flood 262-265]
10- Hindoeïsme en spiritualiteit. [Smith p. 165-180; 199-203]
11- Hindoeïsme in relatie tot de Islam, het westen en de ontdekking van het Hindoeïsme. [Smith p. 47-103; Flood 250-73]
12- Bollywood en religieuze invloeden: Verfilmingen van Rámáyaņa en Mahábhárata, Bhakta Prahlád, etc. De rol van Radio en Televisie [literatuur volgt! ]

Opmerkingen Dit college wordt in 2011-2012 weer gegeven Informatie en aanmelden bij de docent: n.mohkamsing@religion.leidenuniv.nl