Studiegids

nl en

Language Acquisition 4: Working Words at Work

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

Language Acquisition 4 is de opvolger van Language Acquisition 3 en zet wederom aan tot het systematisch en thematisch toepassen van vocabulaire. Deze keer zijn de thema’s meer gericht op professioneel en academisch taalgebruik. De rol van studenten is tijdens deze cursus zeer actief; de docent neemt een achtergrondpositie in tijdens de colleges en geeft daarmee studenten de ruimte om vocabulaire te gebruiken en elkaar aan te zetten om hetzelfde te doen. Op verzoek krijgen studenten enkele malen persoonlijke en uitgebreide feedback. Ze worden in eerste instantie beoordeeld op actieve woordenschat. Uitspraak en grammatica worden niet uitgebreid geoefend of gedoceerd, maar studenten worden toch geacht met de kennis tijdens het eerste jaar opgedaan deze twee gebieden verder te verbeteren. Dit aspect speelt dus ook mee in de becijfering. Presentatievaardigheden, ten slotte, spelen ook een rol in de beoordeling.

Leerdoelen

  • Bewustwording van eigen en andermans taalgebruik.

  • Activering van de passieve woordenschat die de student tijdens het eerste jaar heeft opgedaan.

  • Uitbreiding woordenschat.

  • Presentatievaardigheden.

  • Verdere verbetering van uitspraak en grammatica.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juli beschikbaar via de website van de opleiding.

Onderwijsvorm

Eén uur werkcollege per week.

Toetsing

  • Presentaties (80%)

  • Huiswerkopdrachten (20%)

  • Mogelijkheid tot mondeling examen als de student een onvoldoende gemiddelde heeft gehaald of niet aan de aanwezigheidsplicht heeft voldaan.

Blackboard

Er zal een blackboard site beschikbaar zijn voor deze cursus. Een week voor aanvang van de colleges zal de blackboard site beschikbaar zijn. Studenten dienen zich zelf te registreren.

Literatuur

Pauwels, Paul et al. Working Word At Work. Deurne: Wolters Plantyn, 2004.

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Secretariaat Opleiding Engels, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C, tel. 071 527 2144.

Opmerkingen