Studiegids

nl en

Literaire Analyse

Vak
2010-2011

Toelatingseisen

Met goed gevolg afgelegd hebben van het literatuur vak en de talenvakken van het eerste en tweede jaar.

Beschrijving

Het college beoogt de student een analyse methode aan te leren voor modern Arabisch, Nieuwperzische of Turkse literatuur. In blok 1 zal in gemeenschappelijke colleges voor studenten Arabisch/Nieuwperzisch en Turks, aan de hand van voorbeelden uit bovengenoemde literaturen, in vertaling, de analysemethode voor prozaliteratuur van Erica van Boven en Gillis Dorleijn worden uitgelegd. Daarnaast lezen de studenten Arabisch, Perzisch en Turks een verhaal in de taal van hun hoofdvak. Studenten Arabisch volgen hiervoor een apart college. Studenten Turks lezen de tekst bij Dr. Van Schaaik. Van dit verhaal maken zij een proefanalyse ter afsluiting van blok 1. Afsluiten met een voldoende hiervan dient tevens als ingangseis voor blok 2. Vervolgens (blok 2) wordt de groep gesplitst en worden er onder leiding van de docent van de eigen taal teksten met behulp van de checklist van Van Boven en Dorleijn geanalyseerd. Bij Nieuwperzisch en bij Turks worden delen van een roman geanalyseerd. Hiernaast krijgen de studenten Perzisch een apart college over poëzie analyse.

Leerdoelen

Na afronding van dit werkcollege is de student in staat zelfstandig op wetenschappelijk verantwoorde wijze een prozatekst in de doeltaal analytisch te beschrijven. Studenten Perzisch kunnen dit ook voor een gedicht. De cursus sluit aan bij de inleidende literatuur colleges uit het eerste jaar en de respectievelijke colleges waarin literatuur aan bod komt in het tweede en derde jaar. In dit college worden algemene academische vaardigheden aangeleerd en is taalverwerving een bijkomend doel van de cursus.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege met aanwezigheidsplicht. Studenten mogen maximaal 2 colleges per semester missen onder opgaaf van reden (ter beoordeling van de docent). Studenten die gedurende het hele semester meer dan twee maal afwezig zijn geweest zullen in overleg met de docent (blok 1, de Bruijn; blok 2, respectievelijk: Kon, Den Uijl en de Bruijn) extra leesverslagen moeten inleveren over de onderwerpen van de gemiste colleges. Wanneer afwezigheid dermate frequent is geweest dat naar oordeel van de docent het niet meer mogelijk is het werkcollege af te ronden zal de student het college het volgende studiejaar opnieuw moeten volgen. Participatie aan het college komt ook tot uitdrukking in de beoordeling.

Aanwezigheidsplicht

Er geldt een aanwezigheidsplicht voor de werkcolleges: studenten worden geacht bij alle werkcolleges aanwezig te zijn. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent. Bij afwezigheid bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt een onvoldoende toegekend en moet het werkcollege opnieuw gevolgd worden.

Toetsing

Afsluiting blok 1, gemeenschappelijk deel: voorbeeldanalyse van het zelfstandig gelezen verhaal in de taal van hoofdvakstudie. Deze voorbeeldanalyse dient ingeleverd en voldoende te zijn voorafgaande aan het begin van het 2e blok. De student krijgt hier geen cijfer voor alleen een voldoende verklaring. Wanneer dit onderdeel niet afgerond is voor aanvang van het 2e blok, kan hieraan niet worden deelgenomen.

Afsluiting blok 2

 • Arabisch: voor informatie kun je tot de docent wenden.

 • Nieuwperzisch: Twee werkstukken: één voor proza en één voor poëzie . Het referaat tijdens het college telt mee ter afronding.

 • Turks: Referaat over 1 of meerdere hoofdstukken van de op college gelezen roman. Werkstuk waarin de in het referaat behandelde hoofdstukken nader worden uitgewerkt aan de hand van een thema. De voorbeeldanalyse, het referaat en actieve deelname tijdens het college tellen mee ter afronding.

Blackboard/webpagina

Blackboard

Literatuur

 1. Arabisch/Nieuw-Perzisch/Turks:
  Erica van Boven en Gillis Dorleijn, Literair Mechaniek, Muiderberg, Coutinho, 1999.
  Petra de Bruijn, Checklist verhalende teksten, interne publicatie van de opleiding Arabisch, Nieuw-Perzisch, Turks, Universiteit Leiden 2002 (aan het begin van het semester beschikbaar op Blackboard).
  Voorbeeldteksten in vertaling aan het begin van het semester beschikbaar bij de docent
  Teksten voor voorbeeld analyse:
  Arabisch:
  Perzisch:
  Turks: Adalet Ağaoğlu, “Adi Suçlu” in: Yüksek Gerilim, Istanbul, Remzi Kitabevi, 1984, pp. 31-48. (Tekst op college beschikbaar)

2A. Arabisch (op de UB verkrijgbaar, docent stelt set beschikbaar om te kopiëren).
Muḥammad Aḥmad cAbd al-Walī, “Yā ḵabīr”, in Al-arḍ yā Salmā (Beiroet: Dar al-cAwda/Ṣancā’: Dār al-Kalima 1978), pp. 73-79. (In het Duits ter beschikking als Muhammad Abdalwali, “Der Soldat und ich”, in Günther Orth, Gesichter und Orte. Moderne Erzählungen aus dem Jemen. Aus dem Arabischen übertragen von Günther Orth (Norderstedt, Books on Demand GmbH 2004), pp. 15-19.
Zayd Muṭīc Dammāǧ, Ar-Rahina (Beiroet: Dār al-Ādāb 1984).
2B. Nieuwperzisch:
S. Danesjwar, Het offer, Amsterdam: Meulenhoff, 1995.
M.C. Hillmann, A Lonely Woman: Forugh Farrokhzad and her Poetry, Washington: Mage Publishers, 1987.
Aïda in de spiegel en andere gedichten: Ahmad Shamlu, vertaald door Asghar Seyed-Gohrab & Hans de Bruijn, Leidschendam: Quist, 2006.
Bruijn J.T. P. de, Een karavaan uit Perzië: klassieke Perzische poëzie, Amsterdam: Bulaaq, 2002.
De klank van de voetstappen van het water: gedichten van Sohrab Sepehri, Vertaald en ingeleid door A.A. Seyed-Gohrab, Leidschendam: Quist, 2006, herdruk 2007).
‘Een schipper van was, kleiner dan God’: gedichten van Nader Naderpur, vertaald door Hans de Bruijn & Asghar Seyed-Gohrab, Leidschendam: Quist, 2006.
Hushang Golshiri: Het Overwinningslied van de magiërs en andere verhalen, Vertaald en van een voorwoord voorzien, G.R. van den Berg, J.T.P. de Bruijn, J.G.J. ter Haar, A.A. Seyed-Gohrab, Amsterdam: Bulaaq, 2007.
Ik voel deernis met de tuin: gedichten van Forugh Farrokhzâd, Vertaald en ingeleid door A.A. Seyed-Gohrab, Leidschendam: Quist, 2006, herdruk 2008.
Raana aan de vijver: gedichten van Sohrab Sepehri, Vertaald en ingeleid door A.A. Seyed-Gohrab, Leidschendam: Quist, 2007.
Shahrnush Parsipur: Vrouwen zonder mannen, G.R. van den Berg & A.A. Seyed-Gohrab, Amsterdam: Bulaaq, 2006.
2C. Turks:
Orhan Pamuk, Kar, 1e druk of later, Istanbul, İletişim, 2002.
Orhan Pamuk, Sneeuw, vertaald door Margreet Dorleijn en Hanneke van der Heijden, Amsterdam/Antwerpen, Arbeiderspers, 2003.
Losse teksten over Islam in Turkije en de hoofddoekkwestie worden op college verstrekt.

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Contact

Bij de docenten: Dr. P. de Bruijn, B. den Uijl en Drs. R.E. Kon