Studiegids

nl en

Eerste jaar

In het eerste jaar staat – in het taalspecifieke gedeelte van het programma – het aanleren van een passieve en actieve taalvaardigheid centraal. Dit houdt in de eerste plaats in dat de studenten hedendaagse Perzische teksten leren lezen en begrijpen. Daarnaast wordt ook het spreken van Perzisch geoefend en het luisteren naar en verstaan van gesproken Perzisch. Ten slotte wordt ook aandacht geschonken aan het vertalen van met name het Perzisch naar het Nederlands. Naast de taalcomponenten worden er ook cultuurhistorische onderdelen verzorgd. De studenten bestuderen de geschiedenis van het Midden-Oosten en krijgen een inleiding in de islamologie en een inleiding in de literatuur van het Midden-Oosten. Verder wordt aandacht besteed aan de complexe taalsituatie in het Midden-Oosten en de politieke, sociale en culturele implicaties daarvan.Ook krijgen studenten een instructie en eerste oefening in het opzetten van een onderzoek op het vakgebied.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Islamologie 5
Talenpanorama van het Midden Oosten: taal, cultuur en politiek in het Midden-Oosten 5
Geschiedenis van het Midden-Oosten 1 (600-1500) 5
Grammatica Perzisch 1 5
Grammatica Perzisch 2 5
Literatuur van het Midden-Oosten 1 5
Geschiedenis van het Midden-Oosten 2 (1500-heden) 5
Teksten Perzisch 1 10
Conversatie Perzisch 1 5
Grammatica Perzisch 3 5
Kerncurriculum: Area Studies 5

Tweede jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
Conversatie Perzisch 2 5
Islamitische kunst en materiële cultuur 5
Islamitische mystiek: Soefisme 5
Klassieke Mystieke poëzie 5
Sji'isme 5
Uitvoerende kunsten in het Midden Oosten 5
Cultuurhistorische teksten 5
Geschiedenis van het moderne Iran 5
Culturele Antropologie van het Midden-Oosten 5
Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie s1 5

Derde jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
BA- eindwerkstuk Perzisch 10
Cultuurhistorische teksten 5
Islam en maatschappij 5
Literaire Analyse 5
Minor- en keuzevakkenruimte semester 1 15
Minor- en keuzevakkenruimte semester 2 15