Studiegids

nl en

Islam en maatschappij

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Geen. Enige basiskennis over de Islam is echter wenselijk.

Beschrijving

Dit college behandeld de islam vanuit de invalshoek van het religieuze leven van moslims, zowel in de moslimwereld zelf als in het Westen. Het heeft als doel inzicht te bevorderen in de zeer uiteenlopende wijzen waarop islam in het dagelijkse en maatschappelijke leven benaderd, geïnterpreteerd en “geleefd” kan worden, onder uiteenlopende omstandigheden. Tijdens het eerste uur van elk college geeft de docent een presentatie die betrekking heeft op de opgegeven literatuur. Tijdens het tweede uur behandelen we de antwoorden van alle deelnemers op meegegeven vragen omtrent de bestudeerde literatuur, alsmede eventuele andere opdrachten.

Leerdoelen

Een gedegen inzicht in de Islam als maatschappelijk en historisch verschijnsel, gericht op de verbanden tussen lokale interpretaties en praktijken en sociale omstandigheden. Kennis van theorieën en methoden voor de bestudering van de Islam als maatschappelijk verschijnsel.

Rooster

Rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Aanwezigheidsplicht

Dit is een werkcollege met aanwezigheidsplicht. Afwezigheid is maximaal twee keer toegestaan op voorwaarde van een geldige reden die de student vóór aanvang van het college aan de docent moet meedelen. Voor gemiste colleges dient een vervangende opdracht te worden uitgevoerd.

Toetsing

Opdrachten waaraan voldaan moet worden voor het succesvol doorlopen van dit college:

A

Met ingang van het tweede college moet per college minstens ѐѐn student een presentatie van ten hoogste tien minuten geven waarin hij/zij de behandelde literatuur samenvat en van tevoren een handout met de belangrijkste punten verstrekt.

B

Alle studenten dienen uiterlijk op de ochtend van de woensdag vóór dit college drie of vier vragen over de literatuur bij de docent in te leveren per e-mail (zie het e-mailadres hierboven).

C

Een eindwerkstuk van ca. 3000 woorden dient ingeleverd te worden op vrijdag 3 december. In dit werkstuk dient tijdens het college behandelde stof te worden gebruikt maar kan er, al naar gelang het onderwerp, ook van andere bronnen gebruik worden gemaakt, in overleg met de docent.

Toetsing: Referaat schriftelijke synopsis (20%), actieve deelname aan het college (20%) en werkstuk (60%)

Blackboard

Blackboard.

Literatuur

  • Buitelaar, Marjo; 2006; Islam in het dagelijks leven. Religie en cultuur onder Marokkanen; Amsterdam: Atlas.

Verdere literatuur wordt tijdens college opgegeven.

Aanmelden

via uSis

Contact

Bij de docent: Dhr Dr. E. Harmsen