Studiegids

nl en

Teksten Perzisch 1

Vak
2010-2011

Toelatingseisen

Grammatica Perzisch 1 en grammatica Perzich 2.

Beschrijving

Studenten leren hedendaagse Perzische teksten getrouw in het Nederlands te vertalen. Dit college loopt parallel aan Grammatica Perzisch 3 en richt zich vooral op literaire teksten. Elke week vertalen studenten een passage uit een hedendaags literair werk. Daarnaast maakt de student kennis met verschillende begrippen uit de Literatuurwetenschap die hem helpen een literaire tekst goed te lezen en te analyseren.

Leerdoelen

  • Oefening in het vertalen van hedendaagse Perzische teksten.

  • Kennismaking met basisbegrippen uit de Literatuurwetenschap.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege met aanwezigheidsplicht.

Aanwezigheidsplicht

Er geldt een aanwezigheidsplicht voor de werkcolleges: studenten worden geacht bij alle werkcolleges aanwezig te zijn. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent. Bij afwezigheid bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt een onvoldoende toegekend en moet het werkcollege opnieuw gevolgd worden.

Toetsing

Tentamen waarin de student een passage uit een op college vertaalde tekst zonder hulpmiddelen dient te vertalen. Hiernaast wordt van de studenten verwacht dat ze een wetenschappelijk paper van 3000 woorden schrijven over een nader te bepalen onderwerp.

Blackboard

Blackboard

Literatuur

Woordenboeken (ten minste één van de volgende)

  • Junker, H. F. J. en Bozorg Alavi, Persisch-Deutsch Wörterbuch. Wiesbaden: Harrassowitz, 2002

  • Lazard, Gilberd. Dictionnaire persan-français. Leiden: Brill, 1990.

  • Seyed-Gohrab, A. A., G. R. van den Berg en M. E. van Zutphen. Basiswoordenboek Perzisch – Nederlands. Leidschendam: Quist, 2007.

Teksten

  • Reader Perzische Teksten 1 verkrijgbaar bij Studiepunt Letteren.

  • Overige teksten kunnen op college worden uitgereikt en/of per mail aangeleverd.

Aanmelden

uSis

Contact

Bij de docent: K. Parsi