Studiegids

nl en

Arabisch

In de taalvariant neemt de taalverwerving een belangrijke plaats in. Je verwerft elementaire kennis van de gekozen taal, zowel in de geschreven als in de gesproken vorm. Hoewel de focus in deze variant op de taal ligt, krijg je bij ook te maken met culturele aspecten die voor een goed begrip van de gesproken en geschreven taal immers onmisbaar zijn.
Verplicht onderdeel vormt het college over film, muziek en andere uitvoerende kunsten van het Midden-Oosten.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Verplichte vakken

Grammatica Arabisch 1 5
Grammatica Arabisch 2 5
Talenpanorama van het Midden Oosten: taal, cultuur en politiek in het Midden-Oosten 5

Verplichte vakken

Uitvoerende kunsten in het Midden Oosten 5

Keuze Arabische teksten óf Arabisch 3 + Conversatie 1

Grammatica Arabisch 3 5

Perzisch

In de taalvariant neemt de taalverwerving een belangrijke plaats in. Je verwerft elementaire kennis van de gekozen taal, zowel in de geschreven als in de gesproken vorm. Hoewel de focus in deze variant op de taal ligt, krijg je bij ook te maken met culturele aspecten die voor een goed begrip van de gesproken en geschreven taal immers onmisbaar zijn.
Verplicht onderdeel vormt het college over film, muziek en andere uitvoerende kunsten van het Midden-Oosten.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Verplichte vakken

Grammatica Perzisch 1 5
Grammatica Perzisch 2 5
Talenpanorama van het Midden Oosten: taal, cultuur en politiek in het Midden-Oosten 5

Verplichte vakken

Uitvoerende kunsten in het Midden Oosten 5

Keuze Perzische teksten óf Perzisch 3 + Conversatie 1

Teksten Perzisch 1 10
Conversatie Perzisch 1 5
Grammatica Perzisch 3 5

Turks

In de taalvariant neemt de taalverwerving een belangrijke plaats in. Je verwerft elementaire kennis van de gekozen taal, zowel in de geschreven als in de gesproken vorm. Hoewel de focus in deze variant op de taal ligt, krijg je bij ook te maken met culturele aspecten die voor een goed begrip van de gesproken en geschreven taal immers onmisbaar zijn.
Verplicht onderdeel vormt het college over film, muziek en andere uitvoerende kunsten van het Midden-Oosten.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Kies één vak:

Conversatie Turks 1 5
Teksten Turks 1 5

Verplichte vakken:

Grammatica Turks 1 5
Grammatica Turks 2 5
Talenpanorama van het Midden Oosten: taal, cultuur en politiek in het Midden-Oosten 5

Verplichte vakken

Uitvoerende kunsten in het Midden Oosten 5

Cultuurvariant

In de cultuurvariant maak je kennis met de cultuur van de vier deelgebieden van het Midden-Oosten: de Maghrib, de Mashriq en het Turkse en Iraanse cultuurgebied. Je maakt een keuze uit verschillende colleges waarin islam, geschiedenis van het Midden-Oosten, islamitische kunst en de sociale en politieke ontwikkelingen in de regio aan bod komen.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Verplicht:

Islamitisch recht 5

Kies 2 van 3:

Culturele Antropologie van het Midden-Oosten 5
Geschiedenis van het Midden-Oosten 1 (600-1500) 5
Geschiedenis van het moderne Iran 5

Kies 2 van 3:

Geschiedenis van het Midden-Oosten 2 (1500-heden) 5
Islamitische kunst en materiële cultuur 5
Literatuur van het Midden-Oosten 1 5

Verplicht

Uitvoerende kunsten in het Midden Oosten 5

Keuzepakket

Sommige opleidingen hebben slechts een keuzeruimte van 15 studiepunten, het is dan mogelijk om een keuzepakket te volgen dat bestaat uit een aantal minorvakken. Er zit een opbouw van niveau in een minor dus je kunt niet zomaar vakken kiezen. Elke minor biedt daarom ook een pakket van 15 studiepunten aan. Dit is echter geen complete minor, wat kan betekenen dat je toestemming moet vragen aan je examencommissie. In de onderwijs- en examenregeling van je eigen opleiding kun je nalezen wat er is toegestaan bij de invulling van je keuzeruimte en in welke gevallen je toestemming moet vragen aan de examencommissie. Meer informatie over dit keuzepakket

Het staat je natuurlijk vrij om meer studiepunten te halen dan de verplichte 180 studiepunten die voor een bacheloropleiding staan, dat wil zeggen dat je wel een 30 studiepunten tellende minor kunt volgen als je bereid bent 15 studiepunten meer te halen dan je nodig hebt.

Meer info

Minor: voor Leidse studenten; geen toestemming examencommissie vereist
Omvang: 30 ects
Bedoeld voor: studenten uit alle disciplines
Voertaal: Nederlands
Webadres: hum.leidenuniv.nl/onderwijs/keuzeruimte
Coördinator: Mw. dr. D Heshmat
Informatie: d.heshmat
Aanmelding: via uSis

Het minorprogramma kent twee varianten: de taalvariant (drie trajecten) en de cultuurvariant (een traject).

Het islamitische Midden-Oosten is een regio die in onze moderne wereld sinds jaar en dag een grote rol speelt. Natuurlijk staat de islam en haar politieke uitingen meer dan ooit in het middelpunt van de actualiteit maar deze regio is meer dan alleen een islamitische streek. Het is een regio met een rijke en diverse cultuur en geschiedenis, die we bestuderen aan de hand van uiteenlopende bronnen zoals Perzische poëzie, moderne Turkse romans, de materiële cultuur van de regio en Arabische dialecten. Maar niet alleen vanuit cultureel perspectief, ook sociaalwetenschappelijk is de regio interessant: etnische en godsdienstige groepen, familieverhoudingen, nationale ideologieën komen ook in deze minor aan bod.
Studenten die meer geïnteresseerd zijn in de Islam, kunnen beter kiezen voor de minor Islamologie.

Voor de taalvariant zijn er drie trajecten. Hierin neemt de taalverwerving een belangrijke plaats in. Je kiest een van de volgende talen:

  • Arabische taal en cultuur;

  • Nieuwperzische taal en cultuur en

  • Turkse taal en cultuur.

Je verwerft elementaire kennis van de gekozen taal, zowel in de geschreven als in de gesproken vorm. Hoewel de focus in deze variant op de taal ligt, krijg je bij ook te maken met culturele aspecten die voor een goed begrip van de gesproken en geschreven taal immers onmisbaar zijn. Verplicht onderdeel vormt het college over film, muziek en andere uitvoerende kunsten van het Midden-Oosten.

Hiernaast is er een cultuurvariant:

  • Cultuur van het moderne Midden-Oosten.

In de cultuurvariant maak je kennis met de cultuur van de vier deelgebieden van hetMidden-Oosten: de Maghrib, de Mashriq en het Turkse en Iraanse cultuurgebied. Je maakt een keuze uit verschillende colleges waarin islam, geschiedenis van het Midden-Oosten, islamitische kunst en de sociale en politieke ontwikkelingen in de regio aan bod komen.