Studiegids

nl en

Oude Geschiedenis Griekenland/ Rome

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van het BA1-programma GLTC. Kan ook gevolgd worden door keuzevakstudenten van andere opleidingen.

Beschrijving

Het overzicht Oude Geschiedenis geeft in inleiding in de geschiedenis van de Grieken en Romeinen in het kader van de wereldgeschiedenis.

Leerdoelen

Het verwerven van globale kennis van de geschiedenis van de Oudheid in de context van de Euraziatische geschiedenis. Nadruk ligt op het historisch overzicht van de Griekse en de Romeinse wereld (van de 10e eeuw voor Chr. tot de 6e eeuw na Chr.), op de grote maatschappelijke structuren (economisch leven, sociale hiërarchie, politieke organisatie) en op gemeenschapsleven en mentaliteit (maatschappij en individu, mannen en vrouwen, religie, filosofie en wetenschap).
In het leerlijnen-overzicht kan je vinden welke academische vaardigheden je bij dit vak oefent, en hoe deze bijdragen tot het bereiken van de eindtermen van de opleiding.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges & werkcolleges.

Toetsing

Het overzicht wordt getoetst door middel van een schriftelijke toets over het handboek en de collegestof.

Blackboard

Literatuur

  • F.G. Naerebout en H.W. Singor, De Oudheid. Grieken en Romeinen in de context van de wereldgeschiedenis, herziene 11de druk of latere druk, Amsterdam 2008 Ambo | Anthos ISBN 978 90 2632173 3

  • Een goede atlas wordt aangeraden, bijvoorbeeld
    R.J.A. Talbert (ed.), Atlas of Classical History, London (Croom Helm) 1985.

Aanmelden

Eerstejaars GLTC worden door de opleiding in uSis aangemeld. Keuzevakstudenten gebruiken uSis om zich aan te melden.

Contact

dr. F.G. Naerebout