Studiegids

nl en

Geschiedenis van het moderne Iran

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Dit college geeft een algemeen overzicht van de politieke en religieuze geschiedenis van Iran vanaf het begin van de 19e eeuw tot de verkiezing van Ahmadinejad. In de collegereeks komen een aantal onderwerpen aan bod die van belang zijn voor het een goed begrip van het huidige Iran. Na een inleidend college over het Iran van voor 1800, waarbij we stilstaan bij de komst van de Islam, de vorming van de staat Iran, en de opkomst en ondergang van de Safavidische dynastie, concentreren we ons op verschillende aspecten van de moderne geschiedenis. Hierbij wordt aandacht besteed aan het Iran ten tijde van de Qajaren en Pahlavis, de rol van de ulama, de relatie met het Westen en de regio. We besteden uitgebreid aandacht aan de constitutionele revolutie en de islamitische revolutie, en verschillende politieke, religieuze en culturele aspecten van de Islamitische republiek.

Leerdoelen

Het doel van dit college is de student inzicht te geven in ontwikkelingen in het moderne Iran en deze te kunnen plaatsen in historische, politieke en religieuze context.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege

Toetsing

Er zijn twee toetsmomenten: na het eerste blok wordt een deeltentamen afgenomen dat voor 40% meetelt in de eindbeoordeling, en aan het einde van het tweede blok volgt een afsluitend tentamen dat voor 60% in de eindbeoordeling meetelt. Het deeltentamen en het afsluitende tentamen kunnen als één tentamen herkanst worden na afloop van het vierde blok.

Aanwezigheidsplicht

Er geldt een aanwezigheidsplicht voor de werkcolleges: studenten worden geacht bij alle werkcolleges aanwezig te zijn. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent. Bij afwezigheid bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt een onvoldoende toegekend en moet het werkcollege opnieuw gevolgd worden.

Blackboard

Het Blackboard wordt bij deze cursus gebruikt voor het ter beschikking stellen van actuele informatie en studiemateriaal.

Literatuur

Homa Katouzian, The Persians: Ancient, Medieval and Modern Iran, New Haven & London: Yale University Press, 2009.

Aanmelden

Aanmelden via uSis
Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Bij de docent Dhr. M. Chehrazad

Opmerkingen

Geen