Studiegids

nl en

Internationale betrekkingen van Latijns-Amerika

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Deze cursus analyseert het buitenlandse beleid van de verschillende Latijns-Amerikaanse landen en het ontstaan van subregionale samenwerkingsvormen op economisch en politiek terrein. Ook wordt aandacht geschonken aan de manier waarop de diverse Latijns-Amerikaanse landen zich positioneren ten opzichte van de Verenigde Staten, Europa en Azië.

Leerdoelen

  • Kennis verwerven over en inzicht te verkrijgen in de internationale verhoudingen binnen Latijns-Amerika en tussen deze regio en de VS, Azië en Europa.

  • Inzicht krijgen in verschillende internationale actoren.

  • Kennis verwerven in de ontwikkeling van regionale integratieprocessen.

Rooster

Zie Collegerooster (tweede jaar)

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

  • Werkcollege

  • Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing

  • schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen

  • referaat, mondelinge presentatie

  • werkstuk

Blackboard

Wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal en het indelen in referaten.

Literatuur

J.S. Tulchin and R.H. Espach (ed.). Latin America in the New International System. Boulder: Lynne Rienner, 2001.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Dr. M. Wiesebron, tel: 071-527 2063.