Studiegids

nl en

Talen en culturen van Latijns-Amerika

Latijns-Amerika is een boeiende regio waarin in de loop der tijd de kruising van
Inheemse en Iberische culturen tot het ontstaan van unieke maatschappijen heeft geleid.
In deze minor wordt zowel aandacht besteed aan de enorme sociaal-economische,
politieke en culturele diversiteit die Latijns-Amerika kenmerkt als aan de vele
gemeenschappelijke elementen die deze regio tot een culturele eenheid maken. Ook de
bestudering van de taal en de literatuur geven een uitstekende ingang om de Latijns-
Amerikaanse realiteit te kunnen begrijpen.

De minor Talen en culturen van Latijns Amerika biedt je een coherent interdisciplinair
onderwijsprogramma over de Latijns-Amerikaanse regio waarbij taalvaardigheid in het
Spaans gecombineerd wordt met vakken in de moderne geschiedenis en letterkunde
van Latijns-Amerika. Hierdoor word je in staat gesteld diverse hedendaagse culturele,
sociale en politieke processen die in die regio gaande zijn te begrijpen en in een breed
perspectief te kunnen plaatsen.

Cursussen

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Inleiding in de moderne Latijns-Amerikaanse geschiedenis (minorvariant) 5
Taalvaardigheid Spaans niveau 1 10

Tweede semester

Taalvaardigheid Spaans niveau 2 5

Kies twee vakken uit:

NB: wie Letterkunde van Spaans Amerika I kiest volgt dit in het eerste semester

Letterkunde van Spaans Amerika I. Inleiding. 5
Internationale betrekkingen van Latijns-Amerika 5
Spaans: Taal in cultuur 5

Keuzeruimte 15 punten

Sommige opleidingen hebben enkel een keuzeruimte van 15 studiepunten. In deze ruimte kunnen vakken van een minor gevolgd worden. Er zit een opbouw van niveau in een minor dus je kunt niet zomaar vakken kiezen. Elke minor biedt daarom ook een pakket van 15 studiepunten aan, de helft van de complete minor. Meer informatie hierover vind je in de e-Studiegids.
Op deze manier 15 studiepunten aan keuzeruimte invullen staat echter niet gelijk aan het volgen van een minor en mag ook niet zo genoemd worden.

Studenten die deze variant kiezen volgen het programma uit het eerste semester. Gevorderde studenten kunnen eventueel (in overleg) instromen in het tweede semester.

Het staat je natuurlijk vrij om meer studiepunten te halen dan de verplichte 180 studiepunten die voor een bacheloropleiding staan, dat wil zeggen dat je wel een 30 studiepunten tellende minor kunt volgen als je bereid bent 15 studiepunten meer te halen dan je nodig hebt.

Meer informatie over de keuzeruimte en een persoonlijke invulling hiervan vind je op de pagina over Keuzeruimte.

Meer info

Minor: voor Leidse studenten; geen toestemming examencommissie vereist
Omvang: 30 ects
Bedoeld voor: studenten uit alle disciplines
Voertaal: Nederlands en Spaans
Meer informatie: Keuzeruimte
Coördinator: dr. G. Inzaurralde
Informatie: g.inzaurralde@hum.leidenuniv.nl
Aanmelding: via uSis

Beschrijving

Latijns-Amerika is een boeiende regio waarin in de loop der tijd de kruising van
Inheemse en Iberische culturen tot het ontstaan van unieke maatschappijen heeft geleid.
In deze minor wordt zowel aandacht besteed aan de enorme sociaal-economische,
politieke en culturele diversiteit die Latijns-Amerika kenmerkt als aan de vele
gemeenschappelijke elementen die deze regio tot een culturele eenheid maken. Ook de
bestudering van de taal en de literatuur geven een uitstekende ingang om de Latijns-
Amerikaanse realiteit te kunnen begrijpen.
De minor Talen en culturen van Latijns Amerika biedt je een coherent interdisciplinair
onderwijsprogramma over de Latijns-Amerikaanse regio waarbij taalvaardigheid in het
Spaans gecombineerd wordt met vakken in de moderne geschiedenis en letterkunde
van Latijns-Amerika. Hierdoor word je in staat gesteld diverse hedendaagse culturele,
sociale en politieke processen die in die regio gaande zijn te begrijpen en in een breed
perspectief te kunnen plaatsen.
Deze minor bestaat uit Taalvaardigheid Spaans (15 ects) en het vak Inleiding moderne geschiedenis van Latijns-Amerika. Daarnaast kies je twee van de volgende vakken:

  • Spaans: Taal in cultuur;

  • Inleiding in de Spaans-Amerikaanse letterkunde en

  • Publiek beleid in Latijns-Amerika.