Studiegids

nl en

Organisatie en Management

Vak
2011-2012

In het vak Organisatie en Management besteden wij aandacht aan het vraagstuk hoe en in welke omstandigheden veranderingen in organisatie en management van het openbaar bestuur een bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van publieke dienstverlening. Hierbij wordt een historisch en internationaal vergelijkend perspectief ingenomen. Tevens wordt getracht theorie en praktijk van vernieuwing en verbetering van publieke diensten met elkaar in verband te brengen. Wij zullen in dit vak voortbouwen op inzichten uit de bestuurskunde en de managementvakken uit jaar 1 en hier dieper op in gaan. Vragen die aan bod komen zijn onder meer: hoe kunnen publieke organisaties excellente organisaties worden? Kunnen inzichten uit het private bedrijfsleven daarbij behulpzaam zijn of dienen we vooral rekening te houden met de eigen aard van de organisaties en het management in de publieke sector? In welke opzichten is kennis van eerdere pogingen tot bestuurlijke vernieuwing nuttig voor een beter begrip van hedendaagse en toekomstige ontwikkelingen? Wat zijn verschillende (nationale) tradities in publiek management en welke consequenties hebben deze tradities voor verschillende alternatieven voor het verbeteren van publieke dienstverlening?

Coördinator en hoorcollegedocent:

Prof dr. F.M. van der Meer

Werkgroepdocenten:

J.L.J. Pronk, MSc
M.A.W. Reijnders, MSc MA

Onderwijsvormen:

Hoorcolleges en werkgroepen. NB: Keuzevak-, minor- en schakelstudenten volgen géén werkgroepen!

Studiemateriaal:

  • Lawrence E. Lynn (2006) Public Management: Old and New, New York; Routledge (ISBN: 978-0-415-28730-2)

  • Hal G. Rainey (2009), Understanding and Managing Public Organizations, San Francisco; Jossey-Bass, laatste druk

  • Nader op te geven artikelen

Toetsing:

Schriftelijk tentamen en onderzoeksopdracht

Ingangseis/advies

Voor bestuurskundestudenten: geen.
Voor keuzevakstudenten dat zij eerst het vak Bestuurskunde I hebben behaald (of tegelijkertijd volgen met), alvorens zij het vak Beleid I of Organisatie en Management I gaan volgen. Dit ivm de juiste voorkennis.

Rooster:

Hoorcollege
Dinsdag 6/9-18/10
11-13 uur in SA-41

Werkgroepen
wgr 1 dinsdag van 13:00-15:00 op 13/9 en op 18/10 in 1A-33
wgr 2 dinsdag van 13:00-15:00 op 13/9 en op 18/10 in 6C-03
wgr 3 dinsdag van 15:00-17:00 op 13/9 in 6C-03
wgr 4 dinsdag van 15:00-17:00 op 13/9 en op 18/10 in 1A-22

Tentamen Dinsdag 25/10 van 9-12 uur in USC

Herkansing Dinsdag 10/1/12 van 9-12 uur in USC

Let op! Er kunnen nog wijzigingen optreden in dit rooster. Laatste wijziging dateert van 6/9/2011