Studiegids

nl en

Bestuurskunde: overheid en samenleving

Bestuurskunde

Bestuurskunde is de wetenschap van het openbaar bestuur. Je zult vast aan de overheid denken, maar er zijn ook instellingen en organisaties die niet tot de overheid te rekenen zijn. Denk maar aan publieke omroepen, openbaar vervoersbedrijven, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, scholen en woningcorporaties: al deze instellingen voeren publieke taken uit.

Inhoud minor

Deze minor geeft je inzicht in het bestuur van de publieke sector. Hoe ziet het openbaar bestuur eruit? Welke organisaties maken er deel van uit en wat zijn de relaties tussen die organisaties? Daarbij wordt er aandacht besteed aan de steeds meer groeiende invloed van de Europese Unie maar ook aan allerlei ontwikkelingen, zoals schaalvergroting, privatisering, verzelfstandiging, internationalisering en decentralisatie.
Organisatie en management is een belangrijk onderdeel binnen deze minor en besteedt aandacht aan de vraag hoe en in welke omstandigheden veranderingen in organisatie en management een bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van publieke dienstverlening. Daarnaast is er ook aandacht voor beleid met de onderwerpen agendasetting/ besluitvorming en natuurlijk de internationale oriëntatie.

Inschrijving

U kunt zich tot 15 augustus 2011 inschrijven voor deze minor via U-Sis.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het onderwijsbureau bestuurskunde (E: onderwijsbsk@fsw.leidenuniv.nl) of de studieadviseur Daniëlle Ladan (E: fdjladan@fsw.leidenuniv.nl).

Minor Bestuurskunde

De minor bestuurskunde bestaat uit vier verplichte kernvakken in het eerste semester, namelijk:
Bestuurskunde I, Bestuurskunde II, Beleid I en Organisatie & Management.

Vervolgens kunnen minorstudenten twee vakken kiezen uit de volgende vier vakken:

-Beleid II (semester 1);
-Introduction to International Organisations (semester 1);
-Sociologie (semester 2);
-EU Politics and Policy (semester 2).

Vak EC Semester 1 Semester 2
Bestuurskunde I: Openbaar Bestuur en Bestuurswetenschap 5
Beleid 1: Beleids- en Besluitsvorming 5
Organisatie en Management 5
Beleid 2: Implementatie 5
Bestuurskunde II: Klassieken in de Bestuurskunde 5
EU Politics and Policy 5
Sociologie 5