Studiegids

nl en

Philology 1: Introduction to Middle English Language and Literature

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Na de verovering van Engeland door de Normandiërs in 1066 kwamen de Engelse taal en de Engelse literatuur weer tot volle wasdom in de werken van Geoffrey Chaucer en zijn tijdgenoten in de tweede helft van de 14e eeuw. Deze cursus concentreert zich op Chaucers Canterbury Tales: we lezen een aantal van de Tales en “vertalen” delen daarvan in de werkgroepen, waarvoor ook elementaire Middelengelse grammatica bestudeerd wordt. Voor een goed begrip van deze (relatief) oude teksten zal in de colleges worden ingegaan op enkele aspecten van de Middeleeuwse cultuur: maatschappelijke structuur, kerk, geloof en clerici, opvattingen over de natuur, liefde, huwelijk, voedsel en kleding, leven en dood, en vooral ook het spanningsveld tussen ideaal en werkelijkheid.

Leerdoelen

Verwerven van:

  • Lees- en vertalaalwaardigheden van 14e-eeuws Engels

  • Kennis en toepassing van elementaire Middelengelse grammatica

  • Inzicht in de cultuurgeschiedenis van de Middeleeuwen

Rooster

Het rooster zal vanaf 1 juni beschikbaar komen via de website

Onderwijsvorm

Eén uur hoorcollege en één uur werkcollege per week.

Toetsing

Schriftelijk mid-term tentamen (30%); schriftelijk eindtentamen (70%) allebei met vertalingen en korte open(invul)vragen.

Blackboard

Er zal een blackboard site beschikbaar zijn voor deze cursus. Via deze site worden o.a. de wekelijkse syllabus (vanaf week 1, in de ‘Course Documents’), leeropdrachten en relevante informatie ter beschikking gesteld. Zie Blackboard

Literatuur

  • The Riverside Chaucer, ed. Larry D. Benson, Oxford University Press paperback, 1988 of later.

  • Simon Horobin, Chaucer’s Language, Palgrave Macmillan, 2007.

  • Reader met achtergrondmateriaal te bestellen via Reader Online.

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. Eerstejaarsstudenten kunnen zich niet aanmelden. De indeling in de werkgroepen wordt door de administratie gedaan. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl.
Studiecoördinator: Ms T.D. Obbens, MA, P.N. van Eyckhof 4, room 103C.