Studiegids

nl en

Europa in de Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd

In de middeleeuwen en vroegmoderne tijd (1100-1700) voltrok zich een aantal fundamentele veranderingen in de Europese cultuur: verstedelijking en staatsvorming, renaissances in kunst en letterkunde, revoluties in wetenschap en filosofie, de opkomst van universiteiten en de drukpers, contacten met de wereld buiten Europa en de scheuring van de christelijke wereld. In de minor Europa in de middeleeuwen en vroegmoderne tijd worden deze veranderingen belicht vanuit diverse disciplines. Daarbij wordt ook aandacht geschonken aan discussies en denkwijzen uit het moderne onderzoek. Lees verder

Minimum/maximum aantal deelnemers: 5/50

Minor

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Panorama van de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd 5
Grote Boeken uit de literatuur van de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd 5

Kies een cursus buiten je eigen opleiding:

Inleiding in de Nederlandse letterkunde van de Middeleeuwen 5
Onderzoeksvragen Vroegmoderne tijd 5
Onderzoeksvragen Middeleeuwen 5
De Bourgondische Nederlanden 5
Middeleeuwse paleografie 5
Van koning Arthur tot Don Quichot. Ridder- en avonturenromans van 1300-1800. 5
Oud Schrift (sem 1) 5
Philology 1: Introduction to Middle English Language and Literature 5
Stepperijken in de wereldgeschiedenis (ca 250 vC – ca 1750 nC) 5

Tweede semester

Transmissie en transformatie van cultuur in Europa en de Islamitische wereld, 800-1700 10

Kies een cursus buiten je eigen opleiding

Inleiding in de Nederlandse letterkunde van de Vroegmoderne Tijd 5
Oud Schrift (sem 2) 5
Gouden Eeuw en retorica 5
Verhalen verzamelen. Exempelen in de Nederlandse literatuur van de Middeleeuwen 5

Meer info

Minor: voor Leidse studenten geen toestemming examencommissie vereist
Omvang: 30 ects
Bedoeld voor: studenten uit alle disciplines
Voertaal: Nederlands
Voor meer informatie: Keuzeruimte
Coördinator: dr. G. Warnar
Informatie: g.warnar of 071 527 2158
Aanmelding: via uSis
Alle studenten volgen Panorama van de middeleeuwen en vroegmoderne tijd (5 ECTS, niveau 200), Grote Boeken uit de literatuur van de Middeleeuwen en de vroegmoderne tijd (5 ECTS, niveau 200) en Transmissie en transformatie van cultuur in Europa, 1100-1700 (10 ECTS, niveau 300). Deze hoorcollegereeksen zijn speciaal voor de minor ontwikkeld en worden door docenten van verschillende disciplines gegeven. De colleges zijn ook als afzonderlijke keuzeonderdelen te volgen.

Minimum/maximum aantal deelnemers: 5/50

Inschrijving

U kunt zich inschrijven voor deze minor via uSis.

Omschrijving

In de middeleeuwen en vroegmoderne tijd (1100-1700) voltrok zich een aantal fundamentele veranderingen in de Europese cultuur: verstedelijking en staatsvorming, renaissances in kunst en letterkunde, revoluties in wetenschap en filosofie, de opkomst van universiteiten en de drukpers, contacten met de wereld buiten Europa en de scheuring van de christelijke wereld. In de minor Europa in de middeleeuwen en vroegmoderne tijd worden deze veranderingen belicht vanuit diverse disciplines. Daarbij wordt ook aandacht geschonken aan discussies en denkwijzen uit het moderne onderzoek.

In het eerste semester volg je twee collegereeksen: Panorama van de middeleeuwen en vroegmoderne tijd en Grote boeken uit de literatuur van de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd. Beide onderdelen worden getoetst met een schriftelijk tentamen.

In het tweede semester volg je de collegereeks Transmisssie en transformatie van cultuur in Europa en de Islamitische wereld, 800-1700. Dit college sluit je af met een werkstuk.
Daarnaast biedt het keuzepakket een rijk palet aan keuzeonderwijs op het gebied van geschiedenis, kunstgeschiedenis, literatuur en filosofie.