Studiegids

nl en

Gouden Eeuw en retorica

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Beschrijving

De retorica schrijft voor dat men zijn publiek moet overtuigen. Maar is dit ook een vrijbrief voor list en bedrog? Dit onderzoeken wij door de retorische voorschriften over argumentatie te analyseren, en aan de hand hiervan een aantal redevoeringen en preken te toetsen.. Wij gebruiken hiervoor ernstige en vermakelijke redevoeringen en preken, zoals de rede waarin Barlaeus Frederik Hendrik prijst en de preek van de Dordtse dominee Borstius, die tegen het dragen van lang haar ageerde. Hun gebruik van exempla, syllogismes en stilistische hulpmiddelen zal bijzonder effectief blijken te zijn.

Leerdoelen

De student leert een aantal kernbegrippen uit de klassieke argumentatieleer kennen, past deze toe op Nederlandse teksten uit de zeventiende eeuw en leert hierover een helder onderzoeksverslag te schrijven.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Toetsing

  • werkstuk, paper e.d.

  • referaat, mondelinge presentatie

Blackboard

Voor deze cursus wordt gebruik gemaakt van BlackBoard om de basisteksten te verspreiden, en voor het inleveren van nota’s en opdrachten.

Literatuur

Quintilianus: De opleiding tot redenaar. Historische Uitgeverij. Editie naar keuze.

De zeventiende-eeuwse teksten worden via Blackboard verspreid

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs

Niet toegankelijk voor a la carte

Contact

Dr. A.J.E. Harmsen
Dr. O. van Marion