Studiegids

nl en

Veldwerk in het klassieke Mediterraneum

Vak
2012-2013

Aanwezigheid verplicht

Ja.

Toelatingseis

Bachelor jaar 2 Archeologie afgerond.

Beschrijving

Dit college is georganiseerd rondom het lopende veldwerk van de stafleden Klassieke en Mediterrane archeologie, met name het nieuwe veldwerkproject van dr T.D. Stek in de Molise (Italië).
De cursus maakt de student bekend met de theoretische, methodologische, praktische, technische en ethische aspecten die komen kijken bij veldwerk in de klassieke wereld. Op die manier worden een aantal belangrijke sites en discussies voor de Klassieke en Mediterrane archeologie geïntroduceerd, en wordt in praktische zin een voorbereiding gegeven op de field school in Italië.

Leerdoelen

 • Kennis van de onderzoeksvragen en bredere, wetenschappelijke debatten van het onderzoek van de Leidse Klassieke en Mediterrane archeologie;

 • Inzicht in de gekozen benaderingen en methodieken;

 • Kennismaking met en begrip van de lopende veldwerkprojecten van de staf van Klassieke en Mediterrane archeologie, van dataverzameling tot dataverwerking en publicatie.

Ects verdeling

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

 • Hoorcolleges (1 ects);

 • Opdrachten en literatuur (4 ects).

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 3 rooster.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege;

 • Discussiebijeenkomsten.

Toetsvorm

 • Tentamen;

 • Opdrachten m.b.t. opgegeven literatuur;

 • Actieve deelname in de discussie.

Toetsvorm deadline

Tentamen- en hertentamendata zijn te vinden in het tentamenrooster.

De opdrachten moeten vóór het begin van het nieuwe blok ingeleverd zijn.

Literatuur

 • Hoofdstukken uit Alcock & Osborne, Classical Archaeology. Malden MA (2010), 2e editie;

 • Een aanvullende leeslijst wordt voor aanvang van de cursus op Blackboard bekend gemaakt.

Inschrijven

De inschrijving verloopt via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met dr T.D. Stek.