Studiegids

nl en

Archeologie: Archeologie van de Klassieke Wereld

Dit is een specialisatie binnen de bachelor opleiding Archeologie.

Aan het onderwijs voor deze onderwijseenheden kan pas worden deelgenomen nadat het propedeutisch examen met goed gevolg is afgelegd, en indien voldaan wordt aan de gestelde ingangseisen (per vak apart gespecificeerd).

Bachelor jaar 2

Bachelor jaar 2 met de specialisatie Archeologie van de Klassieke Wereld bestaat uit de volgende (keuze)onderdelen:

A. Verplichte vakken (25 ects)

B. Kies het profiel Early Civilisations (15 ects), en daarnaast nog één van de onderstaande profielen:

  • Archeologie van Noordwest-Europa (15 ects)

  • Archaeological Sciences (15 ects)

C. Kies het verdiepingscollege (5 ects) Archeologie van de Mediterrane Wereld 2: Het Romeinse Rijk, óf één verbredingscollege (5 ects) uit het overgebleven profiel dat niet gekozen is.
De verdiepingscolleges alterneren elk jaar met een ander college, zodat je in bachelor jaar 3 niet hetzelfde college nog eens volgt.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Verplichte vakken

Archeologische methoden en technieken 2 5
Computertoepassingen 2: Geografische Informatie Systemen (GIS) 2.5
Management archeologisch erfgoed 1 5
Materiaalkunde 2 5
Computertoepassingen 3: Gegevensanalyse 2.5
Stage 1 (veldwerk) 5

Profiel Early Civilisations

Jager-verzamelaars en boerengemeenschappen in het Nabije Oosten en de Caraïben 5
Urbanisatie en staatsvorming in het Nabije Oosten en de Mediterrane wereld 5
Visual culture 5

Profiel Archeologie van Noordwest-Europa

Vroege prehistorie 5
Late prehistorie en provinciaal-Romeinse archeologie 5
Middeleeuwen 5

Profiel Archaeological Sciences

Ecologie 2 5
Artefact Studies 5
Kwartairgeologie en bodemkunde van Nederland 5

Bachelor jaar 3

Een studiejaar bestaat uit 60 ects.
Bachelor jaar 3 met de specialisatie Archeologie van de Klassieke Wereld bestaat uit verplichte vakken (30 ects) en drie klassiek georiënteerde vakken (15 ects), zie het schema onderaan de pagina.

Kies voor de resterende 15 ects uit de volgende mogelijkheden:

  • een tweede specialisatie in de Archeologie

  • een halve minor aan een andere faculteit

Specialisaties Archeologie:

Vak EC Semester 1 Semester 2

Verplichte vakken

Management archeologisch erfgoed 2 5
Archeologische theorie 5
Stage 2 10
BA3-scriptie 10

Specialisatie Archeologie van de Klassieke Wereld

Archeologie van de Mediterrane wereld 2: Het Romeinse Rijk 5
Veldwerk in het klassieke Mediterraneum 5
Sicily in Antiquity 5

Meer info

Bachelor Programme Overview
Master Programme Overview
Research Master Programme Overview