Studiegids

nl en

Van koning Arthur tot Don Quichot. Ridder- en avonturenromans van 1300-1800.

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Het college is toegankelijk voor derdejaarsstudenten Nederlandse taal en cultuur of Dutch Studies en voor tweede- en derdejaars studenten uit andere opleidingen (Geschiedenis, Kunstgeschiedenis of talen zoals Frans).

Beschrijving

Middeleeuwse ridderromans, vooral die met Koning Arthur en zijn ridders van de Ronde Tafel, bevatten niet alleen een avonturenreeks, maar ook lessen, met name hoe een ridder zich dient te gedragen. Met andere woorden, deze romans combineren het nuttige met het aangename. Waren de middeleeuwse romans voornamelijk bestemd voor een aristocratisch hofpubliek, langzamerhand begonnen ook burgers zich te interesseren voor deze teksten. Daardoor veranderden de “lessen” in vroegmoderne versies daarvan.
Tijdens dit college maken we kennis met romans over dolende ridders en avonturiers, vanaf de tijd van koning Arthur tot de Romantiek. We komen populaire personages tegen zoals Palmerijn, Mirandor en Don Quichot, maar vanaf de late zeventiende eeuw ook vrouwelijke figuren.
Over middeleeuwse en vroegmoderne romans is betrekkelijk weinig bekend. Ook over de illustraties die erin voorkomen. Ze vormen een onontgonnen terrein voor studenten letterkunde of kunstgeschiedenis en een lege bladzijde in de literatuurgeschiedenis. Hoe veranderde het ridderideaal in de loop van de eeuwen en wanneer ontstond de vrouwelijke held? Hoe is de roman vanaf de Middeleeuwen ontwikkeld en welke overeenkomsten zijn er te zien met de roman in de vroegmoderne tijd?
De deelnemers maken tijdens het college kennis met een selctie van romans, waarvan ze er een kiezen om uitgebreider te bestuderen.

Leerdoelen

  • Kennis: Studenten vergroten hun kennis van de Nederlandse roman van 1400-1800, door het bestuderen van literaire teksten en aan de hand van nationale en internationale secundaire literatuur. * Inzicht: Studenten verwerven inzicht in letterkunde van de Middeleeuwen en Vroeg Moderne Tijd. Ze vormen zich een idee van de veranderende opvattingen in de ridderromans (van ca. 1300-1800) en in tekst en beeld aan de hand van boekillustraties.

  • Vaardigheden: Deelnemers leren hun vaardigheden op het gebied van wetenschappelijk onderzoek te vergroten. Ze verrichten zelfstandig, individueel onderzoek en presenteren hun resultaten in een voordracht en een werkstuk.

Rooster

Donderdag 11-13 uur

Onderwijsvorm

  • Werkcollege (2 uur per week)

Toetsing

  • Presentatie (10%)

  • Werkstuk (90%)

Als het eindcijfer onvoldoende is moet het eindwerkstuk herkanst worden.

Blackboard

In de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor studiemateriaal, een overzicht van week tot week en communicatie per e-mail.

Literatuur

De leeslijst voor dit college bevat o.a.:

Walewein ende Keye. Een dertiende-eeuwse Arturroman, overgeleverd in de Lancelotcompilatie. Uitgegeven met inleiding en commentaar door Marjolein Hogenbirk met medewerking van W.P. Gerritsen. Hilversum: Verloren, 2011. (Middelnederlandse Arturromans 10). ISBN: 978-90-8704-183-0. Prijs: 30€.

Cervantes, Don Quichot. Vertaald door Barber van de Pol. (1997 of herdruk).

Bert van Selm, De Amadis van Gaule-romans. Productie, verspreiding en receptie van een bestseller in de vroegmoderne tijd in de Nederlanden. Leiden, 2001. (Uitgave van de Stichting Neerlandistiek Leiden).

De overige literatuur wordt opgegeven tijdens het college.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs

Contact

Olga van Marion, Nederlandse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 1 (WSD-complex, Van Eyckhof 1, kamer 202 A) – o.van.marion@hum.leidenuniv.nl – 071-5272128
Ludo Jongen, Nederlandse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 1 (WSD-complex, gebouw 1167, kamer 105b) – l.e.i.m.jongen@hum.leidenuniv.nl – 071-5272119.

Opmerkingen

Geschikt voor de minor Middeleeuwen-Vroegmoderne tijd.