Studiegids

nl en

Lectuur Middelegyptisch

Vak
2013-2014

Toelatingseisen

Inleiding Middelegyptisch en hiërogliefenschrift.

Beschrijving

Het oefenen van grammaticale en lexicale kennis van het Middelegyptisch d.m.v. het lezen van een variatie aan teksten uit het Middenrijk (literair, historisch, autobiografisch).

Leerdoelen

De studenten ontwikkelen vaardigheid in het lezen (translitereren en vertalen) van Middelegyptische teksten en raken met lectuur uit het Middenrijk.

Rooster

  • Twee colleges van elk 2 uur per week

  • Het rooster is beschikbaar via de opleidingswebsite.

Onderwijsvorm

Werkgroep.
Teksten thuis voorbereiden, klassikaal bespreken.

Studielast

Totaal: 280 uur
25 colleges van 2 uur: 50 uur
intensieve voorbereiding van te lezen teksten per les: 50 uur
Voorbereiding op en maken van tussentoets: 60 uur
Voorbereiding en maken van de eindtoets: 120 uur

Toetsing

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de volgende deelcijfers:
Tussentoets grammatica en vocabulaire, zonder woordenboek (15%).
Eindtoets: stuk ongeziene tekst, zonder woordenboek (85%)
Alleen de eindtoets kan worden herkanst en geldt dan weer voor 85%.

Blackboard

Blackboard

Literatuur

Grammatica’s:

  • L.M.J. Zonhoven, Middel-Egyptische Grammatica. Een praktische inleiding in de Egyptische taal en het hiërogliefenschrift gebaseerd op een selectie van teksten (Deel I – II) (Peeters, Leuven 2010).*

Tekstedities:

  • A. de Buck, Egyptian Readingbook. Exercises and Middle Egyptian Texts (NINO, Leiden 1963 or later reprint).

  • L.M.J. Zonhoven, Middel-Egyptische Grammatica. Een praktische inleiding in de Egyptische taal en het hiërogliefenschrift gebaseerd op een selectie van teksten (Deel I) (Peeters, Leuven 2010).*

Woordenboeken:

  • R. Faulkner, A Concise Dictionary of Middle Egyptian (Oxford 1962 or later reprint).*

  • A. Erman & H. Grapow, Wörterbuch der aegyptischen Sprache (akademie-Verlag, Berlin 1971), ook online.

  • R. Hannig, Großes Handwörterbuch Ägyptisch-Deutsch (Von Zabern, Mainz 2000).

  • R. Hannig, Ägyptisches Wörterbuch II : Mittleres Reich und Zweite Zwischenzeit (Von Zabern, Mainz 2006).

aanschaffen *

Aanmelden

Registration through uSis

Contact

Drs. Daniel Soliman
Drs. Kyra van der Moezel

Opmerkingen

—-