Studiegids

nl en

Sociologie

Vak
2013-2014

Beschrijving

Om de maatschappij te besturen, moet je haar allereerst begrijpen. De sociologie is één van de ondersteunende disciplines van de bestuurskunde en biedt uitstekende instrumenten om maatschappelijke verschijnselen te analyseren, dat wil zeggen beschrijven en verklaren. Sociologen wijden interessante beschouwingen aan uiteenlopende vraagstukken, zoals de kloof tussen hoger en lager opgeleiden, de opkomst van populistische groeperingen, problemen in de ‘multi-etnische samenleving’, grootstedelijke criminaliteit en de manifestatie van mediahypes. In deze cursus maak je kennis met het vakgebied van de sociologie: Waar houdt de sociologie zich mee bezig? Wat is kenmerkend voor de sociologische invalshoek? Wat is de meerwaarde van sociologische kennisvorming voor bestuurskundigen?

Leerdoelen

•De belangrijkste sociologische theorieën en denkers kennen en vergelijken
•Kritische reflectie op de houdbaarheid en toepasbaarheid van sociologische concepten in het licht van recente ontwikkelingen in de maatschappij en het openbaar bestuur
•Zelfstandig een sociologische analyse van een actuele casus uit het openbaar bestuur uitvoeren

Onderwijsvorm

Een reeks van zeven hoorcolleges biedt een inleiding in de sociologie. In een drietal werkcolleges leren studenten sociologische theorieën en perspectieven toe te passen op een actuele, bestuurskundige casus (aanwezigheid verplicht).

Rooster

Het (voorlopige) rooster staat op de roosterpagina

Toetsing

Schriftelijk tentamen (70%). Minimumcijfer: 5,5
Werkgroepopdrachten (30%). Minimumcijfer: 5,5

De deeltoetsen (tentamen en werkgroepopdracht) moeten elk afzonderlijk met minimaal 5,5 beoordeeld worden. Het eindcijfer van de cursus moet afgerond minimaal een 6,0 zijn.

De collegestof behoort ook tot de tentamenstof voor zover vastgelegd in sheets, hand-outs en andere informatiedragers.

Studiemateriaal

  • Macionis, J.J. (2013). Society: The basics (12th ed.). Boston: Pearson

  • Rademaker, L. & W. van Noort (2012) Sociologie en samenleving. Een inleiding tot de sociologie. Dordrecht: Convoy

  • Enkele artikelen (Beschikbaar via Blackboard)

  • Collegestof

Blackboard

Docent maakt gebruik van Blackboard.

Inschrijven

Via USIS

Contact

Spreekuur docent: donderdag 27/02 en 20/03 tussen 11.00-12.00 kamer B2-08.

Ruth Prins M.Sc