Studiegids

nl en

Bestuurskunde: overheid en samenleving

Met deze minor richt je je bij uitstek op actuele vraagstukken van het openbaar bestuur. Dat bestuur wordt gevormd door de EU, de regering, provincies en gemeenten. Zij nemen beslissen waaraan de maatschappij zich moet houden. En dan zijn er nog een heleboel instellingen die publieke taken uitvoeren maar niet tot de overheid behoren, zoals publieke omroepen, openbaar vervoersbedrijven, scholen en woningcorporatie.

Deze minor geeft je inzicht in het bestuur (van de publieke sector). Hoe ziet het openbaar bestuur eruit? Welke organisaties maken er deel van uit en wat zijn de relaties tussen die organisaties? Daarbij wordt er aandacht besteed aan de steeds meer groeiende invloed van de Europese Unie maar ook aan allerlei ontwikkelingen, zoals schaalvergroting, privatisering, verzelfstandiging, internationalisering en decentralisatie.
Organisatie en management is een belangrijk onderdeel binnen deze minor en besteedt aandacht aan de vraag hoe en in welke omstandigheden veranderingen in organisatie en management een bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van publieke dienstverlening. Daarnaast is er ook aandacht voor beleid met de onderwerpen agendasetting/ besluitvorming en natuurlijk de internationale oriëntatie.

Inschrijving

U kunt zich tot 15 augustus 2013 inschrijven voor deze minor via U-Sis. Studenten van die niet studeren aan de Universiteit Leiden kunnen zich vanaf 15 augustus 2013 aanmelden voor deze minor. Dit betreft alleen studenten van nederlandse universiteiten (USis 6000MOSN ; stud.activ. = 1982).
NB: minorstudenten volgen alléén de hoorcolleges van de vakken en géén werkgroepen.

Locatie

Diverse minorvakken worden gedoceerd in Den Haag, Locatie Schouwburgstraat. De tweedejaarsvakken worden aangebonden in Leiden, Locatie FSW.

Rooster 2013-2014

Dit is het rooster, er kunnen door omstandigheden wijzigingen optreden.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het onderwijsbureau bestuurskunde (E: onderwijsbsk@cdh.leidenuniv.nl) of de studieadviseurs Bachelor Bestuurskunde (E: BSKbacheloradvies@cdh.leidenuniv.nl).

Minor Bestuurskunde 2013-2014

De minor bestuurskunde bestaat uit vier verplichte kernvakken in het eerste semester, namelijk:
Bestuurskunde I, Bestuurskunde II, Beleid I en Organisatie & Management.

Vervolgens kunnen minorstudenten twee vakken kiezen uit de volgende vier vakken:

-Introduction to International Organisations (semester 1);
-Beleid II (semester 2);
-EU Politics and Policy (semester 2);
-Sociologie (semester 2).

Vak EC Semester 1 Semester 2
Bestuurskunde I: Openbaar Bestuur en Bestuurswetenschap 5
Organisatie en Management 5
Bestuurskunde II: Klassieken in de Bestuurskunde 5
Beleid 1: Beleids- en Besluitsvorming 5
Optioneel keuzevak: Introduction to International Relations and Organizations 5
Sociologie 5
Beleid 2: Implementatie 5
EU Politics and Policy 5