Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Bestuurskunde: Beleid, Bestuur en Organisatie

Welkom bij het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden. De opleiding bestuurskunde is een internationaal georiënteerde, academische studie, die gericht is op de kernvraagstukken van het openbaar bestuur.

Binnen het Instituut Bestuurskunde bieden wij twee bachelortracks aan, namelijk:

Met de track Bestuurskunde: Beleid, Bestuur en Organisatie richt je je bij uitstek op het openbaar bestuur. Dat bestuur wordt gevormd door de EU, de regering, provincies en gemeenten. Zij nemen beslissingen waaraan de maatschappij zich moet houden. En dan zijn er nog een heleboel instellingen die publieke taken uitvoeren maar niet tot de overheid behoren, zoals publieke omroepen, openbaar vervoersbedrijven, scholen en woningcorporaties.

Rooster 2013-2014:

Dit is het rooster, er kunnen door omstandigheden wijzigingen optreden.

Propedeuse BBO

In het eerste jaar van de Bachelortrack: Bestuurskunde: Beleid, Bestuur en Organisatie wordt een algemeen overzicht van het vakgebied Bestuurskunde bestudeerd. Deze bachelortrack heeft drie pijlers: Beleid, Bestuur en Organisatie.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Introductieprogramma Bachelor Bestuurskunde
Mentoraat Bestuurskunde
Bestuurskunde I: Openbaar Bestuur en Bestuurswetenschap 5
Methoden en Technieken 1A: Inleiding Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek 5
Sociologie 5
Inleiding Politicologie 5
Bestuurskunde II: Klassieken in de Bestuurskunde 5
Methoden en Technieken 1B: Onderzoeksontwerp 5
Inleiding Economie 5
Organisatietheorie 5
Inleiding Recht 5
Publiek Management 5
Geschiedenis van het Openbaar Bestuur 5
Methoden en Technieken II 5

Tweede jaar BBO

In het tweede jaar van deze bachelortrack wordt het vakgebied Bestuurskunde diepgaand bestudeerd. Onderwerpen zoals Beleid, Management, Internationale Betrekkingen en de Europese Unie worden behandeld.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Staats- en Bestuursrecht 5
Organisatie en Management 5
Economie van de Publieke Sector 5
Beleid 1: Beleids- en Besluitsvorming 5
Comparative Government in International Perspective 5
Kwantitatief Onderzoek 5
EU Politics and Policy 5
Decision Making and Rational Choice 5
Financieel Management in de Publieke Sector 5
Beleid 2: Implementatie 5
Politieke Filosofie en Openbaar Bestuur 5
Europeanisering en Binnenlands Bestuur 5

Derde Jaar BBO

In het eerste semester van het derde jaar hebben studenten de mogelijkheid de vrije keuzeruimte te vullen met keuzevakken, minor, stage of studeren in het buitenland. In het tweede semester schrijven studenten hun Bachelorscriptie.

Studenten die in februari 2014 willen beginnen met hun master hebben de mogelijkheid de Bachelorscriptie in het najaar van 2013 schrijven. Medio juni worden bachelorstudenten over de ingangsvoorwaarden geïnformeerd.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Vrije Keuzeruimte 30
Optioneel: Bachelorproject Najaar 2013 15
Optioneel keuzevak: Introduction to International Relations and Organizations 5
Optioneel keuzevak: Onderzoek in de praktijk 5
Optioneel Keuzevak: Big Issues of Governance Today and Tomorrow 5
Beleid 3: Beleidsevaluatie 5
Bachelorproject Voorjaar 2014 15
Wetenschapsfilosofie 5
Ethiek, Governance en Publieke Waarden 5

Keuzevakken Bestuurskunde

Voor niet-bestuurskundestudenten biedt het Instituut Bestuurskunde keuzevakken aan. Via Usis kunnen Leidse studenten zich hiervoor aanmelden. Studeer je aan een andere universiteit? Meld je dan ook aan als gaststudent, zie: http://media.leidenuniv.nl/legacy/verzoek-tot-inschrijving-gaststudent.pdf.

NB: Keuzevakstudenten volgen alleen hoorcolleges en geen werkgroepen!

Vak EC Semester 1 Semester 2
Bestuurskunde I: Openbaar Bestuur en Bestuurswetenschap 5
Organisatie en Management 5
Optioneel keuzevak: Introduction to International Relations and Organizations 5
Optioneel Keuzevak: Big Issues of Governance Today and Tomorrow 5
Beleid 1: Beleids- en Besluitsvorming 5
Comparative Government in International Perspective 5
Bestuurskunde II: Klassieken in de Bestuurskunde 5
EU Politics and Policy 5
Sociologie 5
Organisatietheorie 5
Publiek Management 5

Minoren Bestuurskunde

Binnen het Instituut Bestuurskunde bieden we de volgende twee minoren aan:

Leidse studenten kunnen zich vanaf 1 mei t/m 15 augustus 2012 inschrijven voor deze minor via USis (code: BSKE 6450MI02N – 1 met activiteit 2922). Leidse studenten dienen zich tevens apart voor elk vak van de minor aan te melden in USis. Minimum/maximum aantal deelnemers 15/50.

Universitaire studenten die niet aan de Universiteit Leiden studeren kunnen zich vanaf 15 augustus 2012 aanmelden bij de studieadviseurs Bestuurskunde. Deze studenten kunnen alléén deelnemen indien het maximum van 50 deelnemers niet is bereikt.

Contact
Studieadviseurs Bestuurskunde via E: BSKbacheloradvies@cdh.leidenuniv.nl

Diploma

Afstudeerprocedure Bachelor

Indien je al de bachelorvakken hebt behaald kun je jezelf aanmelden voor het afstuderen van de Bachelor. Aanmelding voor bachelorexamen kan uitsluitend als is voldaan aan de in de OER vermelde vereisten en moet gedaan worden bij het onderwijsbureau van het Instituut Bestuurskunde. Je doet er verstandig aan vroegtijdig bij het onderwijsbureau de benodigde formulieren af te halen én je definitieve tentamenresultaten op te vragen/te controleren. Vanaf begin mei kun je hiervoor bij de onderwijsbureau terecht.

Na je bachelor

Doorstroommasters

Als je bij het Instituut Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden een bachelordiploma hebt gehaald, mag je direct instromen in alle doorstroommaster van het Instituut Bestuurskunde.
Dit zijn de volgende masters:

Je hoeft je alleen in te schrijven via studielink. Deadlines voor studenten met een Leidse bestuurskunde bachelordiploma dat rechtstreeks toegang geeft tot onze masters:

  • 31 augustus 2014 voor start in september 2014

  • 31 januari 2015 voor start in februari 2015

Research Master

De Research Master is bij uitstek geschikt voor studenten die toe zijn aan een extra uitdaging na de bachelorfase. Studenten leren academische vaardigheden en doen kennis op die inzetbaar is op meerdere terreinen: de wetenschap, het bedrijfsleven, internationale organisaties, de overheid en meer.

Meer over de opleiding vind je op mastersinleiden.nl. Let op: voor dit programma dien je je voor 1 april aan te melden via het online aanmeldsysteem. Meer weten? Kom naar de voorlichtingsdagen! De data worden bekend gemaakt op mastersinleiden.nl.