Studiegids

nl en

Staats- en Bestuursrecht

Vak
2013-2014

Omschrijving

Het vak omvat de volgende onderdelen:
Een inleiding in het Nederlands staatsrecht, met bijzondere aandacht voor
onderwerpen als: de gedecentraliseerde eenheidsstaat, bevoegdheidsverkrijging en – spreiding, wetgevings – en bestuursinstrumentarium, decentralisatie en de verhouding internationaal-nationaal recht.
Een inleiding in het Nederlands bestuursrecht, waarbij aandacht zal worden besteed
aan onder meer: de plaatsbepaling van het bestuursrecht tegenover ander
publiekrecht, de inhoud van de Algemene wet bestuursrecht, de verschillende benaderingswijzen van het bestuursrecht, het eigen karakter, van de administratiefrechtelijke rechtsbetrekking, de verschillende typen van bestuurshandelen (onder andere beschikking, besluit en beleidsregel), het
bestuursrechtelijk sanctiestelsel en de rechtsbescherming tegen de overheid. Verder
wordt in het vak ruimschoots aandacht besteed aan de relatie tussen recht en
ontwikkelingen in het openbaar bestuur. Het recht wordt in een politiek-bestuurlijke
context geplaatst.

Leerdoelen

  • Inzicht verwerven in het (Nederlandse) staats- en bestuursrecht

  • Inzicht in de plaats en het functioneren van het staats- en bestuursrecht binnen het Nederlandse openbaar bestuur

Rooster

Het (voorlopig) rooster staat op de eerste pagina van de e-Gids.

Onderwijsvormen

Hoorcolleges

Toetsing

Schriftelijk tentamen

Studiemateriaal

Heringa e.a., Staatsrecht,, Deventer, ISBN 9789013065657, nieuwste druk. Van Ballegooij en anderen, Bestuursrecht in het AWB-tijdperk, Deventer, nieuwste druk

Blackboard

Docent maakt gebruik van Blackboard. Deze cursus is in Blackboard beschikbaar vanaf begin september

Inschrijven

Via Usis

Contactinformatie coördinator

Mr. Dr. G.S.A. Dijkstra; mailto: g.s.a.dijkstra@cdh.leidenuniv.nl