Studiegids

nl en

Public Administration: Pre-master

Dit deel van de e-gids geeft een volledig overzicht van alle pre-mastervakken die door het Instituut Bestuurskunde aangeboden worden voorafgaand aan de Masters Public Administration (PA), Management van de Publieke Sector (MPS) en Crisis and Security Management (CSM). U heeft zelf in uw beschikking een overzicht gekregen welke vakken u persoonlijk als pre-master programma dient te volgen.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit

Rooster

Rooster

De colleges van Bestuurskunde I en Beleid I worden gestreamd.

Pre-master

Pre-Master

De Pre-Master is geen zelfstandige opleiding. De pre-master is bedoeld als oplossing voor die studenten die zich aangemeld hebben voor de masters Public Administration (PA), Management van de Publieke Sector (MPS) of Crisis and Security Management (CSM) maar die nog enkele deficiencies hebben. Het pre-master programma bestaat uit een selectie van vakken uit de Bacheloropleiding Bestuurskunde. De vakken uit de pre-master worden alleen in het eerste semester aangeboden.

Mastersinleiden.nl & e-gids

Op mastersinleiden.nl vindt u informatie over de deadlines, collegegeld, hoe zich kunt aanmelden etc. Via de e-gids kunt u de inhoud van de vakken uit de verschillende mastertracks en van de pre-master bekijken. Ook vindt u hier informatie over de gebruikte literatuur en de roosters.

Toelating

De toelatingscommissie van het Instituut Bestuurskunde bekijkt of en in hoeverre u beschikt over de kennis en vaardigheden die vergelijkbaar zijn met de inhoud van de Leidse Bachelor Bestuurskunde. Wanneer dit op veel maar niet alle punten het geval is, kan de toelatingscommissie besluiten u toe te laten tot de pre-master. In het besluit vermeldt de toelatingscommissie exact welke vakken u dient te volgen om uw deficiënties op te heffen om toegelaten te kunnen worden tot de Master. Nadat je bent toegelaten tot de opleiding, krijg je van de universiteit een vijfcijferig Student ID dat je kunt gebruiken om in Studielink aan te geven dat je deze opleiding gaat volgen. Het aanmelden via het online aanmeldsysteem verplicht u tot niets.

Kan iedereen toegelaten worden tot de pre-master?

De toelatingscommissie bekijkt elk aanmelding. Als iemand niet rechtstreeks tot de master kan worden toegelaten dan kijken zij of het mogelijk is om iemand binnen ons pre-masterprogramma zodanig bij te scholen dat hij/zij wel voldoende academisch kennis heeft om te kunnen starten. Als uw vorige opleiding te ver afstaat van Bestuurskunde dan kan het zijn dat het niet mogelijk is om u binnen onze premaster (een half jaar) een vergelijkbare basis te geven als onze eigen bachelorstudenten en dan wordt u niet toegelaten.

Hoe ziet het tijdspad er uit?

 1. Voor de deadline meldt u zich aan via het online aanmeldsysteem.
 2. Na ongeveer acht weken ontvangt u het besluit van de toelatingscommissie.
 3. Bij toelating tot de pre-master: inschrijving
 4. Na voltooiing van de pre-mastervakken in het najaarssemester, kunt u in februari aansluitend aan de Masteropleiding beginnen.
 5. Voor het volgen van pre-mastervakken dient u ingeschreven te staan als Bachelorstudent Bestuurskunde dan wel als contractstudent.

Hoe werkt de inschrijving voor het pre-master programma en wat zijn de kosten?

Voor het pre-masterprogramma zijn er twee mogelijkheden tot inschrijving en betaling, namelijk inschrijving als niet-regulier bachelorstudent en inschrijving per vak (contractstudent). Wat het voordeligst is, hangt af van de leeftijd, de mogelijkheid tot studiefinanciering en het aantal vakken. U kunt zelf kiezen tussen de twee mogelijkheden.

Bij inschrijving als een bachelorstudent betaalt u collegegeld. Na afloop van het pre-masterprogramma kan de inschrijving omgezet worden tot een masterinschrijving via Studielink. Een contractstudent betaalt per studiepunt. Een studiepunt kost € 95,- (2013-14; bedragen veranderen jaarlijks) per studiepunt. Een vak van 5.0 ECTS kost dus € 475,, een vak van 10.0 ECTS kost dus € 950, etc. Contractstudenten hebben géén recht op studiefinanciering. Eind mei/begin juni worden de formulieren verstuurd waarop u kunt aangeven voor welke vorm u kiest.

Heeft het zin om aan vakken van het pre-master programma deel te nemen zonder verzoek van toelating?

Let op: Het heeft geen zin om aan het pre-master programma deel te nemen, vóórdat u een toelatingsbesluit heeft ontvangen van de toelatingscommissie.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Mw. drs. J.A.D. (Jolanda) den Heijer

Vakken

Vak EC Semester 1 Semester 2
Introduction to the EU 7
Research in Public Administration- in English 5
Bestuurskunde I: Openbaar Bestuur en Bestuurswetenschap 5
Sociologie (premaster) 5
Public Organisation and Policy Theory 10
Publiek Management en Organisaties-voorheen Organisatie en Management 5
Staats- en Bestuursrecht 5
Beleid 1: Beleids- en Besluitsvorming 5
Openbare Financiën 5
Bestuurskundig onderzoek voor schakelstudenten 5

ULCN & Blackboard

ULCN

ULCN staat voor Universiteit Leiden Community Network. Iedere student kan via het internet toegang krijgen tot de diensten van ULCN. Studenten krijgen vooral te maken met uSis en uMail.

Studenten zijn verplicht zich in te registreren voor alle vakken, tentamens en herkansingen in uSis. Inschrijven kan met het ULCN-account en kan vanaf vier weken voor de start van de activiteit tot 10 dagen voor de start Kijk hoe je je kunt registreren op USIS helpdesk of de FAQ.

Lukt inschrijven niet, neem dan BINNEN DE DEADLINES contact op met de Onderwijsdienst.

USis biedt verder de volgende mogelijkheden voor studenten:

 • het opvragen van behaalde tentamenresultaten;

 • het wijzigen van het studieadres;

uMail is je universitaire e-mailbox. Hierin krijg je berichten van je opleiding of van de universiteit, bijvoorbeeld de bevestiging van je aanmelding via uSis voor een tentamen of werkgroep. Het Instituut verstuurt informatie over de opleiding via uMail. Er wordt dan ook van je verwacht dat je je uMail regelmatig leest.

Blackboard
De Universiteit Leiden heeft een digitale leeromgeving, Blackboard. Op Blackboard kan voor cursus een omgeving aangemaakt worden, maar niet elke docent maakt hiervan gebruik. Blackboard wordt bijvoorbeeld gebruikt om sheets en opdrachten voor de colleges op te zetten, discussiegroepen te vormen, emails te sturen etc. Je kunt Blackboard vinden op www.blackboard.leidenuniv.nl.
Via Blackboard kun je je niet officieel inschrijven voor een cursus!

Wanneer kan ik me inschrijven voor Blackboard pagina? Wanneer gaat een Blackboardpagina open voor studenten
De coördinator van het vak bepaalt zelf of hij of zij gebruik maakt van Blackboard en zo ja, wanneer deze opengesteld wordt voor studenten. Veel coordinatoren hebben in de vakomschrijvingen in de e-gids aangegeven wanneer het vak (ongeveer) beschikbaar komt.
Als de coördinator van een vak dit niet heeft gedaan en u wilt graag weten of hij of zij van plan is Blackboard te gebruiken of wanneer deze opengezet wordt, kunt u het beste contact opnemen met de betreffende coördinator.

Ik heb me in USIS aangemeld voor een vak. Waarom zie ik dit niet in Blackboard?
USIS en Blackboard zijn niet aan elkaar verbonden. Naast het inschrijven voor het vak via USIS dient u zich als u van Blackboard gebruik wilt maken apart in te schrijven (enrollen) in Blackboard.

Adressen

Campus The Hague is a faculty of Leiden University, located in The Hague. The Campus has several buildings. Mostly, we use “Casuaris” and “CDH-SH” for educational purposes.

CASUARIS

Location Casuaristraat/Schouwburgstraat
Schouwburgstraat 2
2511 VA Den Haag
The Netherlands

CDH-SH

Location Stichthage
Koningin Julianaplein 10
2595 AA The Hague
Rooms is Stichthage do not have numbers but names, e.g. ‘Korte Voorhout’.

Route description

FSW

rooms like SCO1, SB41, 1A45 are rooms of FSW. FSW stands for Faculteit Sociale Wetenschappen. This building is in Leiden.

USC

Universitair Sport Centrum, LEIDEN

Institute

Via our website you can find the contact details of the study advisor, the Student Desk, the Board of Exams, all staff members and more.

Handleidingen

Wegwijzer september 2013

Deze vindt u rechts in het scherm, onder ‘bestanden’.

Leidse Catalogus / bibliotheekgebruik

Hoe ga je in Leiden concreet te werk bij het zoeken naar boeken en artikelen? En hoe krijg je ze vervolgens in handen, in digitale of gedrukte vorm? Hoe kun je met de Catalogus snel en simpel boeken en artikelen zoeken waarvan je al titelgegevens hebt? Hoe kun je boeken en artikelen zoeken op onderwerp? En hoe krijg je tenslotte het boek of artikel in handen? Misschien is het wel volledig digitaal beschikbaar!

Cursusmateriaal voor de afzonderlijke databases, zoals PiCarta en Web of Science, vind je in de handleidingen en demo’s.

Handleiding USIS

Meer informatie over USIS

ULCN

FAC ULCN

Handleiding Blackboard

Blackboard is de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Een beknopte handleiding

FAQ Blackboard

‘FAQ’:http://bbfaqstudenten.weblog.leidenuniv.nl/2013/08/30/course-catalogue/

Studieadviseur

Afspraak studieplanning

Je kunt een afspraak maken met studieadviseur Jolanda den Heijer voor het bespreken van je resultaten, de studievoortgang en (persoonlijke omstandigheden. Het maken van afspraken gaat via mail. Of je kunt langskomen tijdens het inloopspreekuur.

Let op: Jolanda den Heijer is geen lid van de toelatingscommissie en de toelatingscommissie. Dus vragen als

 • kan ik vrijstelling krijgen voor vak X?

 • waarom is dit pakket voor mij samengesteld?
  kan en mag zij niet beantwoorden.

FAQ

Moet ik de werkgroepen volgen?

Nee, een premasterstudent hoeft de werkgroepen niet te volgen.

Wat is streamen?

Streaming is een soort “uitzending gemist”. Het dagcollege wordt opgenomen en beschikbaar gesteld via de Blackboard van het vak.

Biedt de universiteit talencursussen aan?

Bij het Academisch Talencentrum kunt u verschillende talen leren of uw niveau verbeteren.

Wat te doen als u niet alle vakken van de premaster heeft gehaald? Wat te doen als u wel alle premastervakken heeft behaald? Lees hier meer over!

Wat moet ik doen als ik een vak uit de premaster niet gehaald heb?

Het is belangrijk om naar het inzagemoment te gaan. Hier leert u wat wel en wat niet goed gegaan is. Dit is belangrijke informatie die u helpt bij de voorbereidingen op de herkansing.

Ik heb herkansingen in januari. Wat moet ik doen? Worden mijn (her)tentamens op tijd nagekeken?

De docenten geven voorrang aan het nakijken van de tentamens van premasterstudenten. Zorg wel dat de docenten weten dat u pre-masterstudent bent. Dit doet u door op het tentamen onder uw naam en studentnummer ‘premaster’ te schrijven. Wat niet helpt is de docenten mailen en bellen of op een andere manier onder druk zetten. Let wel: zij moeten in korte tijd zeer veel (her)tentamens nakijken.
Let op: 31 januari de uiterste datum is waarop u zich in Studielink kunt inschrijven voor de master. Dit is een zeer strikte deadline: op 1 februari is inschrijving via Studielink gesloten en is inschrijving voor de studie niet meer mogelijk. Het is dus verstandig zich wel al aan te melden via Studielink. Mocht u onverhoopt een tentamen niet gehaald hebben, dan kunt u zich weer uitschrijven.

Ik heb niet alle vakken gehaald. Mag ik toch starten met de Master?

U dient alle premastervakken afgerond te hebben voordat u aan de Master kunt deelnemen. Ook al mist u maar één vak, u kunt dus dan niet starten met de Master.

Biedt het Instituut premastervakken aan in het tweede semester?

Het Instituut biedt geen premastervakken aan in het tweede semester.

Ik heb herkansingen in januari. Wat moet ik doen? Worden mijn (her)tentamens op tijd nagekeken?

De docenten geven voorrang aan het nakijken van de tentamens van premasterstudenten. Zorg wel dat de docenten weten dat u pre-masterstudent bent. Dit doet u door op het tentamen onder uw naam en studentnummer ‘premaster’ te schrijven. Wat niet helpt is de docenten mailen en bellen of op een andere manier onder druk zetten. Let wel: zij moeten in een zeer korte tijd zeer veel (her)tentamens nakijken.
Let op: 31 januari de uiterste datum is waarop u zich in Studielink kunt inschrijven voor de master. Dit is een zeer strikte deadline: op 1 februari is inschrijving via Studielink gesloten en is inschrijving voor de studie niet meer mogelijk. Het is dus verstandig zich wel al aan te melden via Studielink. Mocht u onverhoopt een tentamen niet gehaald hebben, dan kunt u zich weer uitschrijven.

Klaar met de premastervakken?

Wanneer u alle premastervakken succesvol afgerond heeft, dient u twee stappen te nemen.

Stap 1: Nieuw toelatingsbesluit

Om te kunnen starten is een nieuw toelatingsbesluit nodig.
Rechts, onder ‘bestanden’ staat een overzicht van alle huidige premasterstudenten genoemd met studentnummer. Als wij signaleren dat je alle voorgeschreven premastervakken hebt gehaald, dan geven wij dit aan de Admission Office (Studentenadministratie Plexus) door. Als we dit gedaan hebben, dan zie je dit doordat er achter je studentnummer “AO” staat.
Let op: wij mogen enkel werken met cijfers die in USIS staan. Cijfers die in Blackboard staan, zijn niet rechtsgeldig en daar mogen wij dus niets mee doen.
Via het AO ontvang je een toelatingsbesluit voor de master.

 • Staat je studentnummer niet in de lijst? Informeer Jolanda den Heijer!

 • Staat er ten onrechte geen AO achter je studentnummer? Informeer Jolanda den Heijer! Maar nogmaals wij mogen enkel werken met cijfers die in USIS staan!

Stap 2: Aanmelden Studielink

31 januari de uiterste datum is waarop u zich in Studielink kunt inschrijven voor de master. Dit is een zeer strikte deadline: op 1 februari is inschrijving via Studielink gesloten en is inschrijving voor de studie niet meer mogelijk.

HHS student?

Ben je student van de Haagse Hogeschool en geselecteerd door Maarten Haverkamp? Als je klaar bent met de pre-master en met je HBO-opleiding, informeer dan Jolanda den Heijer. Als je in september 2014 wilt starten, neem dan a.u.b. contact op voor 15 mei, ook al weet je op dat moment misschien nog niet zeker dat je je hbo op tijd afrondt.

Studielink vraagt om mijn vijfcijferig Student ID? Wat is dat?

Het vijfcijferig Student ID vind je op je toelatingsbesluit. Het begint met Axxxxx.

Als ik klaar ben voor de premaster, moet ik me dan in Studielink afmelden voor de bachelor Bestuurskunde?

Als je zeker weet dat je klaar bent, dan is dit inderdaad de bedoeling.