Studiegids

nl en

Van Sumer tot Babylon

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Voor deze cursus geldt geen ingangseis.
Voor deze cursus geldt een maximum van 25 studenten, hoofdvakstudenten hebben voorrang op keuzevakstudenten.

Beschrijving

In Van Sumer tot Babylon krijgt de student een brede inleiding in de cultuurgeschiedenis van het Oude Nabije Oosten. Traditioneel wordt Mesopotamië beschouwd als de “bakermat van de beschaving”, maar het tweestromenland was niet een op zichzelf staand gebied. Contacten en interaties met de wijde regio, inclusief Centraal Azië, de Levant, Anatolië en Egypte, speelden een grote rol in de culturele, politieke, en economische geschiedenis van het oude Irak. Dit college heeft tot doel de student vertrouwd te maken met de cultuurgeschiedenis van Mesopotamië, niet enkel als een regionaal, maar ook als een interregionaal, gegeven.

De cusus bestaat uit 13 hoorcolleges van 2 uur waarin de belangrijkste perioden en aspecten van de cultuurgeschiedenis van het Nabije Oosten aan bod komen (ca. 3000-539 v. Chr.). Daarnaast is er om de twee weken een werkcollege waarin studenten in kleine groepen en onder begeleiding een belangrijke bron of corpus bestuderen.

Leerdoelen

 • Kennis van en inzicht in de cultuurgeschiedenis van het oude Mesopotamië en de samenhang hiervan met ontwikkelingen in de brede regio.

 • Leren werken met primaire bronnen (in vertaling) als basis van historisch onderzoek.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege (wekelijks)

 • Werkcollege (om de twee weken)

Studielast

hoorcolleges: 2 uur p/w x 13 weken: 26 uur
Werkcollege: 2 uur p/w x 6 weken: 12 uur

bestuderen verplichte literatuur: 4 uur per hoorcollege (13x): 52 uur schrijven en presenteren van paper: 30 uur voorbereiding schriftelijk tentamen: 20 uur

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen aan het eind van de collegereeks, waarin de stof van de hoorcolleges getoetst worden: 50% (van het eindcijfer)

 • In het kader van de werkcolleges schrijven de studenten een paper van 2.000 woorden over een bron naar keuze (uit een lijst) waarover zij ook een mondelinge presentatie geven.
  Essay: 30% (van het eindcijfer)
  Presentatie: 20% (van het eindcijfer)

Deelname aan het schriftelijk tentamen is alleen mogelijk na inlevering van het essay en het houden van de presentatie.
Alleen het hertentamen kan worden herkanst, en geldt dan ook voor 50% van het eindcijfer.

Literatuur

 • Van De Mieroop, A History of the Ancient Near East.

 • Amelie Kuhrt The Ancient Near East c. 3000-330 BC, London 1995

 • Aanvullende literatuur wordt op Blackboard bekend gemaakt.

Aanmelden

Via uSis.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Mw. Dr. C. Waerzeggers