Studiegids

nl en

Bio- en Neuropsychologie

Vak
2014-2015

For IBP students, use Biopsychology and Neuropsychology – IBP.

Beschrijving

Bio- en Neuropsychologie bestudeert de wijze waarop cognitie en gedrag gestuurd worden door het zenuwstelsel en het hormonale systeem. Daarnaast is er aandacht voor de methoden waarmee cognitie en gedrag kunnen worden gemeten bij patiënten met psychologische en/of neurologische stoornissen. De verkregen kennis is van groot belang voor veel disciplines binnen en buiten de psychologie, zoals de klinische (neuro)psychologie, cognitieve psychologie, (gedrags)neurologie en de psychiatrie.

Leerdoelen

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • anatomie van het zenuwstelsel

  • communicatie tussen zenuwcellen

  • de ontwikkeling en plasticiteit van het zenuwstelsel

  • beweging

  • slapen en waken

  • emotie en stress

  • leren en geheugen

  • cognitieve functies

  • psychologische en neurologische stoornissen

  • onderzoeksmethoden van de Bio- en Neuropsychologie

De leerdoelen zijn:

(1) het verkrijgen van inzicht in de wijze waarop cognitie en gedrag gestuurd worden door het zenuwstelsel en het hormonale systeem.

(2) kennismaking met de methoden waarmee cognitie en gedrag kunnen worden gemeten bij patiënten met psychologische en/of neurologische stoornissen.

Rooster

Bio- en Neuropsychologie (2014-2015):

Aanmelden

Cursus

Eerstejaarsstudenten zijn automatisch ingeschreven voor de cursus. Andere studenten schrijven zichzelf in voor de hoorcolleges en werkgroepen. Raadpleeg de Inschrijfwijzer

Tentamen

Inschrijving voor een tentamen gaat niet automatisch. Studenten kunnen zich vanaf 100 tot 10 kalenderdagen voor een tentamen inschrijven in uSis. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het tentamen.
Tentamenregeling

Keuzevakstudenten

Schrijf je voor elk keuzevak Psychologie apart in. Studeer je aan de Universiteit Leiden, maar ben je geen psychologiestudent? Of ben je een student van een andere Universiteit/ Hogeschool en wil je in Leiden bij Psychologie een keuzevak volgen? Raadpleeg eerst de informatie over de keuzevakken

Onderwijsvorm

Acht hoorcolleges en vier verplichte werkgroepbijeenkomsten:
1. neuropsychologisch onderzoek
2. neuropsychologie van het kind
3. cognitieve en psychische klachten bij neurologische patiënten
4. functionele neuroanatomie

De eerste vier hoorcolleges zijn voornamelijk gericht op het verkrijgen van inzicht in de wijze waarop cognitie en gedrag gestuurd worden door het zenuwstelsel en het hormonale systeem (leerdoel 1). De laatste vier hoorcolleges richten zich op het verkrijgen van inzicht in de methoden waarmee cognitie en gedrag kunnen worden gemeten bij patiënten met psychologische en neurologische stoornissen (leerdoel 2). Alle werkgroepen, en met name de werkgroep ‘functionele neuroanatomie’, zijn gericht op het verkrijgen van inzicht in de wijze waarop cognitie en gedrag gestuurd worden door het zenuwstelsel en het hormonale systeem (leerdoel 1). De overige werkgroepen richten zich ook op de methoden waarmee cognitie en gedrag kunnen worden gemeten bij patiënten met psychologische en/of neurologische stoornissen (leerdoel 2).

Toetsing

Tentamen met meerkeuzevragen over zowel het boek (H 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14 en 15) als de hoorcolleges. Daarnaast moeten er drie opdrachten worden gemaakt. Elke opdracht wordt beoordeeld met maximaal 5 punten. Op basis hiervan wordt een samengesteld cijfer gegeven voor de werkgroep opdrachten. De studenten kunnen maximaal 15 punten halen. Dit wordt met een 10 becijferd. De overige cijfers worden naar verhouding berekend.

Het eindcijfer is opgebouwd uit het tentamencijfer (70%; cijfer minimaal 5) en een gemiddeld ‘cijfer’ van de drie verplichte opdrachten (30%; cijfer minimaal 5). Daarnaast is aanwezigheid bij de werkgroepen verplicht. Bij het missen van één werkgroep gaat er een volledige punt af van het cijfer voor de werkgroepopdrachten.

Vak gehaald = tentamen voldoende (cijfer minimaal 5) + werkgroepaanwezigheid voldoende (4 werkgroepen gevolgd of maximaal 1 werkgroep gemist waarna er een volledige punt afgaat van het cijfer van de werkgroepopdrachten) + werkgroepopdrachten voldoende (cijfer minimaal 5) en het gewogen gemiddelde 5.5 of hoger. Voor het toekennen van een 5.0 òf een 6.0 als eindresultaat geldt: ≥ 4.75 en < 5.50 wordt afgerond naar 5.0; ≥ 5.50 en < 6.25 wordt afgerond naar 6.0.
Regeling cijferberekening in de propedeuse

De Faculteit Sociale Wetenschappen heeft besloten dat docenten software gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Bij het constateren van fraude worden disciplinaire maatregelen genomen. Zie ook fraude.

Blackboard

Voor informatie: blackboard.leidenuniv.nl

Literatuur

Kalat, J.W. (2014). Biological Psychology (11th edition, Cencage technology edition). Wadsworth/Cencage Learning. ISBN-13: 9781473704732 / ISBN-10: 1473704731

Boekenbalie

De boeken zijn goedkoop verkrijgbaar via de boekenbalie van de studievereniging Labyrint op vertoon van je lidmaatschapspasje van Labyrint. Of anders bij de academische boekwinkels.

Contact

Mw. Dr. F. Nijboer
Kamer: 2B51
Tel: 071-527 3465 (maandag en dinsdag)
E-mail: Biopsy@fsw.leidenuniv.nl

Mw. Dr. K. van der Hiele
Kamer: 2A13A
Tel.: 071-5276642 (maandag en vrijdag)
E-mail: Biopsy@fsw.leidenuniv.nl