Studiegids

nl en

Psychologie

Dit is je e-studiegids voor de Nederlandstalige bacheloropleiding Psychologie.
See the e-Prospectus for the International Bachelor in Psychology (IBP), 2014-2015

Inschrijven voor bachelorcursussen

  • Eerstejaarsstudenten worden door de opleiding ingeschreven voor de cursussen van de propedeuse.

  • Tweede- en derdejaarsstudenten schrijven zichzelf in voor de hoorcolleges en werkgroepen in uSis.

Zie tabje ‘meer info’ voor het studieprogramma, studieopbouw en -planning, keuzevakken en meer …

Eerste jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
Inleiding in de Psychologie 5
Inleiding in de Methoden en Technieken 5
Geschiedenis van de Psychologie 5
Persoonlijkheids, Klinische en Gezondheidspsychologie 5
Toetsende Statistiek 5
Experimenteel en Correlationeel Onderzoek 5
Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie 5
Sociale en Organisatiepsychologie 5
Bio- en Neuropsychologie 5
Cognitieve Psychologie 5
Psychologie en Wetenschap 5
Tutoraat Academische Vaardigheden 5

Tweede jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
Developmental Psychopathology 5
Psychometrie 5
Stress, Gezondheid en Ziekte 5
Consciousness 5
Groepsdynamica 5
Psychodiagnostiek 5
Interpersoonlijke Beroepsvaardigheden 5
Multivariate data-analyse 5

Verdiepingsvakken psychologie

Beoordeling en Beïnvloeding 10
Cognitief-intellectuele ontwikkeling – Van theorie naar praktijk 10
Cognitieve Neurowetenschap 10
Psychopathologie, Diagnostiek en Behandeling 10
Health Psychology 10
Klinische Neuropsychologie 10
Cognitieve Ergonomie 10
Social and Emotional Development 10
Veldonderzoek (Psychologie) 5
Cooperation and Conflict 10

Keuzevakken binnen psychologie

Neurocognitie en Kunstmatige Intelligentie 5
Culture and Diversity at Work 5
Psychische en Neurobiologische Gevolgen van Kindermishandeling 5
Biopsychopathologie en Psychofarmacologie 5
Attention: Theory and Practice 5
Emotion and Cognition 5
Seksuologie 5
Child and Adolescent Psychiatry 5
Consumer Psychology 5
Cross-cultural Psychology of Health and Illness 5
Psychology of Abnormal Behaviour 5

Derde jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
Bachelorproject Psychologie 20

Verdiepingsvakken psychologie

Beoordeling en Beïnvloeding 10
Cognitieve Neurowetenschap 10
Cognitief-intellectuele ontwikkeling – Van theorie naar praktijk 10
Psychopathologie, Diagnostiek en Behandeling 10
Health Psychology 10
Klinische Neuropsychologie 10
Cooperation and Conflict 10
Veldonderzoek (Psychologie) 5
Social and Emotional Development 10
Cognitieve Ergonomie 10

Keuzevakken binnen psychologie

Psychische en Neurobiologische Gevolgen van Kindermishandeling 5
Neurocognitie en Kunstmatige Intelligentie 5
Culture and Diversity at Work 5
Attention: Theory and Practice 5
Emotion and Cognition 5
Biopsychopathologie en Psychofarmacologie 5
Seksuologie 5
Child and Adolescent Psychiatry 5
Consumer Psychology 5
Cross-cultural Psychology of Health and Illness 5
Psychology of Abnormal Behaviour 5

Meer info

Studieprogramma

De bacheloropleiding duurt drie jaar.Tijdens het eerste jaar krijg je een overzicht van de psychologie door middel van een introductie in alle deelgebieden. In het eerste deel van het tweede jaar staan de kennis en vaardigheden als psycholoog centraal. In het tweede deel en in het derde jaar verdiep je je in vakgebieden binnen en buiten de psychologie die jou interesseren. Je bereidt je voor op een keuze voor een masteropleiding. De opleiding sluit je af met het bachelorproject.

Roosteroverzicht

Roosters bachelors Psychologie 2014-2015

Aanvullende informatie

Fraude

De Faculteit Sociale Wetenschappen heeft per 1 januari 2006 het systeem Ephorus ingevoerd dat docenten kunnen gebruiken om werkstukken van studenten systematisch te controleren op plagiaat. Bij constateren van fraude bepaalt de examencommissie de consequenties hiervan voor de student.