Studiegids

nl en

Psychologie (Deeltijd)

Inschrijven voor bachelorcursussen

 • Eerstejaarsstudenten worden door de opleiding ingeschreven voor de cursussen van de propedeuse.

 • Tweede- en derdejaarsstudenten schrijven zichzelf in voor de hoorcolleges en werkgroepen in uSis.

  • Eerste semester: vanaf maandag 7 juli (10.00 uur) tot vrijdag 15 augustus (24.00 uur) 2014.
  • Tweede semester: in januari 2015, met uitzondering van het bachelorproject (najaar 2014).
   Inschrijfwijzer voor de bachelorcursussen

Zie tabje ‘meer info’ voor het studieprogramma, studieopbouw en -planning, keuzevakken en meer …

Eerste jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
Inleiding in de Psychologie 5
Persoonlijkheids, Klinische en Gezondheidspsychologie 5
Sociale en Organisatiepsychologie 5
Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie 5
Cognitieve Psychologie 5
Tutoraat Academische Vaardigheden 5

Tweede jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
Inleiding in de Methoden en Technieken 5
Geschiedenis van de Psychologie 5
Toetsende Statistiek 5
Experimenteel en Correlationeel Onderzoek 5
Bio- en Neuropsychologie 5
Psychologie en Wetenschap 5

Derde jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
Consciousness 5
Psychometrie 5
Psychodiagnostiek 5
Interpersoonlijke Beroepsvaardigheden 5

Vierde en vijfde jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Verplichte vakken jaar 4

Developmental Psychopathology 5
Stress, Gezondheid en Ziekte 5
Groepsdynamica 5
Multivariate data-analyse 5

Verplichte vakken jaar 5

Verdiepings- en keuzevakken binnen psychologie

Biopsychopathologie en Psychofarmacologie 5
Cognitieve Neurowetenschap 10
Beoordeling en Beïnvloeding 10
Cognitief-intellectuele ontwikkeling – Van theorie naar praktijk 10
Culture and Diversity at Work 5
Neurocognitie en Kunstmatige Intelligentie 5
Psychopathologie, Diagnostiek en Behandeling 10
Health Psychology 10
Klinische Neuropsychologie 10
Cooperation and Conflict 10
Seksuologie 5
Veldonderzoek (Psychologie) 5
Social and Emotional Development 10
Consumer Psychology 5
Cross-cultural Psychology of Health and Illness 5
Psychology of Abnormal Behaviour 5

Meer info

Beschrijving

Een deeltijdstudent spreidt de studie over vier tot zes jaar afhankelijk van zijn tempo. Tijdens de propedeuse krijgt de student een algemeen overzicht van de Psychologie door middel van een introductie in alle deelgebieden. Na de propedeuse staan de kennis en vaardigheden als psycholoog centraal. In de jaren na de propedeuse verdiept de student zich in vakgebieden binnen en buiten de psychologie waarvoor hij zich interesseert. De student bereidt zich alvast voor op de keuze voor een masteropleiding. De bacheloropleiding wordt afgesloten met het bachelorproject.

Roosteroverzicht

Roosters bacheloropleiding 2013-2014

Aanvullende informatie

Deeltijdvakken (avond)

De hoorcolleges zijn overdag. In de avonduren worden werkgroepen gegeven exclusief voor deeltijdstudenten, voor de eerstejaarsvakken en de volgende vakken uit het tweede en derde jaar:

 • Consciousness

 • Developmental Psychopathology

 • Stress, gezondheid en ziekte

 • Psychometrie

 • Psychodiagnostiek

 • Interpersoonlijke Beroepsvaardigheden

 • Multivariate data-analyse (MVDA)

 • Coöperatie en conflict

 • Cognitief-intellectuele ontwikkeling – Van theorie naar praktijk

 • Cognitieve neurowetenschap

 • Gezondheidspsychologie

 • Psychopathologie, diagnostiek en behandeling

 • Klinische neuropsychologie

 • Beoordeling en beïnvloeding

 • Sociaal-emotionele ontwikkeling

 • Bachelorproject Psychologie (Bachelorthese)