Studiegids

nl en

Internationale Politiek I

Vak
2015-2016

Omschrijving

Doel 1: Brede oriëntatie op de belangrijkste vraagstukken en debatten in de internationale betrekkingen.
Doel 2: Schriftelijke en mondelinge rapportage over politicologische kennis, in het bijzonder op het gebied van de internationale betrekkingen.

Inhoud: De cursus geeft een inleiding in de internationale politiek vanuit een theoretisch perspectief. Als discipline houdt de internationale betrekkingen zich bezig met de studie van politieke interacties op mondiaal niveau. Daarbij zijn staten nog steeds de belangrijkste actoren, hoewel de invloed van bijvoorbeeld internationale gouvernementele organisaties (zoals de Verenigde Naties) en non-gouvernementele organisaties (zoals Amnesty International) ook is toegenomen. Hoe is het gedrag van deze en andere actoren te verklaren? Deze vraag staat centraal in de cursus. Verklaringen vanuit verschillende denkscholen, zoals het realisme, het liberalisme, en het constructivisme, komen uitgebreid aan bod. In de cursus worden de belangrijkste inzichten die deze theorieën te bieden hebben behandeld aan de hand van concrete voorbeelden. Daarom zal er ook aandacht zijn voor specifieke kwesties en ontwikkelingen in de internationale politiek, zoals globalisering, regionalisme, terrorisme, oorlog en vrede, mensenrechten, armoede en ontwikkeling, en nucleaire non-proliferatie.

Onderwijsvormen

Hoorcolleges & werkgroepen

Studiemateriaal

Aantal te bestuderen pagina’s literatuur ca. 650:

Heywood, Andrew. 2014, Global Politics, (2nd edition) Houndmills/New York: Palgrave Macmillan.

Reader met artikelen en hoofdstukken via Readeronline.

Tentamens

Eerste mogelijkheid schriftelijk tentamen
Vrijdag 23 oktober 2015, 13.00-16.00 in het Universitair Sport Centrum

Tweede mogelijkheid schriftelijk tentamen
Vrijdag 8 januari 2016, 13.00-16.00 in het Universitair Sport Centrum

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Rooster

Rooster