Studiegids

nl en

Politiek en Beleid

Vak
2015-2016

Omschrijving

Doel: 1. De studenten nemen kennis van theorieen op het gebied van beleidsvorming en –uitvoering. Zij begrijpen welke factoren de acceptatie en implementatie van beleid beinvloeden.
Doel: 2. De studenten zijn in staat deze theorieen toe te passen in de analyse van beleidsprocessen in en buiten Nederland.

Inhoud: Beleid is een van de belangrijkste instrumenten om politieke idealen te verwezenlijken. Beleid kan tot structurele veranderingen leiden (denk aan de invoering van de welfare state); het kan ook het onvermogen van de politiek symboliseren (denk aan Obamacare). Waarom is beleid soms effectief en vaak niet? In deze collegereeks worden theorieen besproken die een (deel)antwoord op deze vraag bieden. We verkennen de levenscyclus van beleid (van agendering tot uitvoering, van evaluatie tot terminering) en we bespreken de vele factoren die van invloed zijn op de effectiviteit van beleid.

Onderwijsvormen

Hoorcolleges

Studiemateriaal

Victor Bekkers (2012) Beleid in Beweging. Boom/Lemma (tweede, herziene druk)

Artikelen (zie syllabus)

Toetsing

Eerste mogelijkheid schriftelijk tentamen:
Dinsdag 20 oktober 2015, 13.00-16.00 in het USC

Tweede mogelijkheid schriftelijk tentamen:
Maandag 4 januari 2016, 13.00-16.00 in het USC

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Rooster

Rooster

Ingangseisen

N.v.t.