Studiegids

nl en

Archeologie van de Mediterrane wereld 1: Het Middellandse Zeegebied in het eerste millennium voor Christus

Vak
2015-2016

Toelatingseis

Geen.

Beschrijving

Dit hoorcollege biedt een diepgaande voorstelling van de archeologie van de Mediterrane wereld in het eerste millennium voor Christus. Centraal staat de discussie rondom de zeer verschillende gemeenschappen die het Middellandse Zeegebied in die tijd bewoonden, van Grieken en Phoeniciërs tot Etrusken en Iberiërs, die desalniettemin zeer intensieve interactie hadden door oorlog, migratie (kolonisatie), handel, en andere uitwisselingsprocessen.
Waar andere colleges vaak hoofdzakelijk ‘Grieken en Romeinen’ behandelen, beoogt dit college juist de fascinerende en complexe Mediterrane wereld in zijn geheel te bezien, en daarmee de rol van de Griekse beschaving en de opkomst van Rome in een breder perspectief te plaatsen en beter te kunnen begrijpen.

Verschillende gebieden in het westelijk en oostelijk Mediterraneum worden besproken, waarbij iedere keer wordt ingegaan op verschillende aspecten als stedelijke cultuur, economie en religie, en waarbij zeer diverse categorieën van materiële cultuur aan bod komen. Met name de interactie tussen de verschillende gebieden en culturen, en de verandering daarin in de loop van de tijd, zal centraal staan.
De te bestuderen literatuur zal worden besproken en bediscussieerd tijdens de colleges. Naast het zich eigen maken van essentiële kennis voor de Mediterrane archeologie nodigt het college de student ook nadrukkelijk uit na te denken over culturele interactie in de Oudheid.

Leerdoelen

  • Primaire, oriënterende kennis over de archeologie van de Mediterranée in het eerste millennium voor Christus, d.w.z. de belangrijkste gebieden en sites die in de literatuur en in het college behandeld zijn;

  • Begrip van de verscheidenheid van de verschillende Mediterrane gebieden op het vlak van de materiële cultuur en leefwijzen;

  • Begrip van de omvang en invloed van interactie tussen de verschillende Mediterrane gebieden op het vlak van de materiële cultuur en leefwijzen;

  • Helder verschillende culturele uitwisselingsprocessen kunnen formuleren en illustreren aan de hand van praktische voorbeelden in de Mediterranée;

  • Archeologisch materiaal kritisch kunnen beschouwen tegen de achtergrond van het debat over interactie in de Mediterranée.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 3 rooster.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Ects verdeling

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

  • 7×2 hoorcolleges (1 ects);

  • Literatuur (4 ects).

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen.

Toetsvorm deadline

Alle toetsvorm deadlines (tentamen-, hertentamendata en deadlines voor werkstukken etc.) zijn te vinden in het tentamenrooster.

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt.

Inschrijven

Aanmelden voor de colleges is niet nodig, aanmelden voor het examen is verplicht. Zie de pagina Inschrijven in uSis voor instructies.

Contractonderwijs: alle informatie (kosten, inschrijven, toelatingseisen, etc.) over het volgen van deze collegereeks in het kader van Contractonderwijs staat op de Contractonderwijs Archeologie webpagina.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met dr. J.J. Stöger.

Opmerkingen

Aanwezigheid verplicht.